Kunnen doodgeboren kinderen worden geregistreerd in de BRP?

Antwoord:

Ouders die een doodgeboren kind krijgen, kunnen dat kind in de toekomst laten registreren in de basisregistratie personen (BRP). . Ze krijgen daarmee dezelfde behandeling als kinderen die kort na de geboorte zijn overleden.

Voor het opnemen in de basisregistratie Personen (BRP) is een wetswijziging nodig, die de minister in gang gaat zetten.  De mogelijkheid om ook voor doodgeboren geboren kinderen een geboorteakte uit te schrijven is makkelijker te regelen. Dat kan misschien al vanaf maart 2017.

Als dit allemaal van kracht is, krijgen ouders ook met terugwerkende kracht de keuze om hun doodgeboren kind te laten opnemen in de BRP.

Stuur door aan een vriend
Stuur door