Is het mogelijk kwijtschelding te krijgen van de eigen bijdrage voor een inburgeringsvoorziening?

Antwoord:

Nee, kwijtschelding is niet mogelijk.

Bijzondere bijstand voor de kosten van de eigen bijdrage is wel mogelijk, als aan de voorwaarden voor het recht op bijzondere bijstand is voldaan.

Stuur door aan een vriend
Stuur door