Hoe krijg ik de Nederlandse nationaliteit?

Antwoord:

De eenvoudigste manier om Nederlander te worden is via de optieprocedure. Deze vraagt u aan bij de gemeente. U moet dan wel voldoen aan specifieke voorwaarden. Voldoet u niet aan deze voorwaarden? Dan kunt u alsnog een naturalisatieverzoek indienen.

Voor de naturalisatieprocedure moet u tenminste aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • u moet meerderjarig zijn;
  • u bent minimaal 5 jaar onafgebroken in Nederland geweest met een geldige verblijfsvergunning;
  • u bent ingeburgerd in de Nederlandse samenleving;
  • er mogen geen bezwaren zijn tegen uw verblijf voor onbepaalde tijd in Nederland en u hebt geen strafblad;
  • u moet in principe afstand doen van uw oude nationaliteit.

U kunt in de gemeente waar u woont een formulier invullen.

Stuur door aan een vriend
Stuur door