Hoe komen mijn gegevens in de basisregistratie personen terecht?

Kort antwoord:

De gemeente legt gegevens over u vast die van belang zijn voor de uitvoering van overheidstaken. Sommige gegevens houdt de gemeente uit zichzelf bij. Als u bijvoorbeeld trouwt, zorgt de ambtenaar van de burgerlijke stand ervoor dat dit wordt verwerkt in de basisregistratie personen. Andere wijzigingen moet u zelf doorgeven. Bijvoorbeeld een verhuizing of de geboorte van een kind. De gemeente legt die feiten vast aan de hand van bewijsstukken die u aanlevert.

Stuur door aan een vriend
Stuur door