Asbest verwijderen of transporteren

Verkrijgen van sloopmelding

In het bouwbesluit 2012, paragraaf 1.7 staan de bepalingen omtrent slopen en het verwijderen van asbest. Het is verboden om zonder of in afwijking van een sloopmelding asbest te verwijderen. Een sloopmelding moet ten minste vijf werkdagen voor de voorgenomen aanvang van de sloopwerkzaamheden worden ingediend bij het bevoegd gezag via www.omgevingsloket.nl.

Het gaat om sloopwerkzaamheden, die particulieren verrichten. Het betreft het geheel verwijderen van geschroefde asbesthoudende platen, waarin de asbestvezels hecht-gebonden zijn, asbesthoudende vloertegels of niet gelijmde asbesthoudende vloerbedekking in een particuliere woning, schuur of berging.

De totaal te verwijderen hecht-gebonden asbest per perceel mag niet groter zijn dan 35 m².

Op www.infomil.nl, de website van het ministerie van Infrastructuur en Milieu, kunt u informatie vinden over asbesthoudende goederen.

Verpakken van asbest

Asbest moet dubbel verpakt worden in speciale asbestzakken en bijbehorende tape. Deze kunt u op vertoon van uw sloopmelding bij de werf verkrijgen, echter niet op zaterdagen. Om te voorkomen dat asbestdeeltjes in de lucht komen moet u het overtollig verpakkingsmateriaal en gebruikte beschermingsmiddelen asbestverdacht materiaal in de zakken mee verpakken.

Transport naar de stadswerf

Hierna is de mogelijkheid om asbest op vertoon van de sloopmelding af te geven op de stadswerf in Brielle op zaterdag in de even weken van 08.30 tot 12.00 uur (tijdens de openstelling van de Stadswerf).

Bij het inleveren van asbest moet u rekening houden met de volgende procedure:

  1. U neemt de door de gemeente afgegeven sloopmelding mee bij het inleveren van het asbest bij de stadswerf.
  2. U dient de aangeboden asbest dubbel verpakt en afgesloten in speciale asbestzakken met de tekst 'Asbest' aan te bieden.
  3. Het maximale gewicht per pakket is 22 kg.
  4. De gesloten asbestzak meldt u aan bij de werfbaas.
  5. Er wordt visueel gecontroleerd op de juiste wijze van aanlevering van het asbest.
  6. Er worden geen handelingen verricht door medewerkers van de gemeente Brielle bij om- of overpakken en lossen van asbesthoudend materiaal.
  7. Bij juiste aanlevering van de asbesthoudend materiaal krijgt u instructie hoe u de verpakte asbesthoudende materialen in de container moet plaatsen.       
  8. Verkeerd aangeleverd asbesthoudend materiaal wordt geweigerd.