Meldingen & klachten

De gemeente beheert en onderhoudt de openbare ruimte. Hierbij moet u denken aan: groen, bestrating, water, riolering, straatmeubilair, openbare verlichting, speelwerktuigen en gemeentelijke gebouwen en scholen.

Voor meldingen, inlichtingen of klachten over het dagelijks beheer en onderhoud van de openbare ruimte, maar ook over bijvoorbeeld kapotte bestrating, verkeersveiligheid, vandalisme, veiligheid, leefbaarheid, gebruik afvalcontainers, graffity e.d. kunt u:

Naar het digitale meldingformulier.

Als er sprake is van een (levens)gevaarlijke situatie dan belt u direct 112. Voor niet spoedeisende zaken kunt u contact opnemen met de politie via telefoonnummer 0900 - 8844.

Melding bij de gemeente

Melding over rommel, bomen, plantsoenen, hondenpoep, wegen en bermen? 

Dit is de link

Melding over het milieu

Hier kunt u een milieumelding doen, b.v. bodemvervuiling, stankoverlast.

Dit is de link

Melding openbare verlichting of andere instantie

Straatlantaarn kapot? Melding over wegen? 

Dit is de link

Klacht over de gemeente Brielle

Vindt u dat u niet netjes bent behandeld door een ambtenaar of bestuurder?

Dit is de link

Melding doen over water of riolering

Hier kunt u een melding doorgeven over water(overlast) of riolering.

Dit is de link

Bezwaar en beroep

Hier kunt u lezen hoe de verdere behandeling van uw bezwaarschrift er uit zal zien.

Dit is de link