Meldingen & klachten

De gemeente beheert en onderhoudt de openbare ruimte. Hierbij moet u denken aan: groen, bestrating, water, riolering, straatmeubilair, openbare verlichting, speelwerktuigen en gemeentelijke gebouwen en scholen.

Voor meldingen, inlichtingen of klachten over het dagelijks beheer en onderhoud van de openbare ruimte, maar ook over bijvoorbeeld kapotte bestrating, verkeersveiligheid, vandalisme, veiligheid, leefbaarheid, gebruik afvalcontainers, graffity e.d. kunt u tijdens de kantooruren de gemeente bellen (0181 - 471111). Of gebruik het digitale formulier.

Buiten de kantooruren kunt u gebruik maken van de boodschappendienst van de gemeente Brielle (0181 - 471290).

Als er sprake is van een (levens)gevaarlijke situatie dan belt u direct 112. Voor niet spoedeisende zaken kunt u contact opnemen met de politie via telefoonnummer 0900 - 8844.

Melding doen bij de gemeente

Hier kunt u een melding doorgeven over b.v. rommel, bomen, plantsoenen, hondenpoep, wegen en bermen.

Dit is de link

Klacht over de gemeente Brielle

Als u vindt dat u niet netjes behandeld bent door een ambtenaar of bestuurder, dan kunt u een klacht indienen.

Dit is de link

Melding over het milieu

Hier kunt u een milieumelding doen, b.v. bodemvervuiling, stankoverlast.

Dit is de link

Bezwaar en beroep

Hier kunt u lezen hoe de verdere behandeling van uw bezwaarschrift er uit zal zien.

Dit is de link

Melding doen bij andere instanties

In specifieke gevallen kunt u bij andere instanties terecht.

Dit is de link