Geboorte

Als er een kind geboren wordt dient hiervan aangifte gedaan te worden. Deze aangifte moet gedaan worden in de plaats waar het kind geboren is.

De geboortegemeente stuurt de gegevens door naar de woongemeente.

Door de aangifte wordt het kind opgenomen in de basisregistratie personen (BRP) en worden de officiële instanties (Sociale Verzekeringsbank, Belastingdienst etc. etc.) hiervan in kennis gesteld.