Afval

Omgekeerd Inzamelen van afvalinzameling naar grondstofinzameling

Gemeente Brielle gaat dit jaar over op ‘omgekeerd inzamelen’. Dit betekent dat restafval niet meer thuis wordt opgehaald. Het als grondstof herbruikbare afval zoals plastic, gft-afval en oud papier wordt wel opgehaald. Het overblijvende restafval wordt verzameld in ondergrondse containers. De overgang  kost uiteraard de nodige inspanning van de gemeente en ook van u als inwoner. Door van afvalinzameling naar grondstofinzameling te gaan werken we samen aan een duurzamer en schoner milieu.

Welke minicontainers krijgt u?

Bewoners van laagbouwwoningen en het buitengebied krijgen twee nieuwe minicontainers. Eén grijze minicontainer met een oranje deksel voor plastic, metaal en drankenkartons (PMD) en één minicontainer met een blauw deksel voor het oud-papier en karton. De groene GFT-container houdt u.
Voor de laagbouw geldt dat de grijze restafvalcontainer wordt ingenomen.  In het buitengebied en percelen die buiten een realistische loopafstand van een ondergrondse restafvalcontainer vallen, blijft de huidige minicontainer voor het restafval bestaan.

Wat is de ophaalfrequentie van de minicontainers?

De frequentie waarmee de minicontainers worden geleegd wijkt niet veel af van de huidige frequentie. De minicontainers voor het PMD en voor het GFT worden twee keer per maand ingezameld, de minicontainer met blauwe deksel voor het OPK één keer per maand.
In het buitengebied blijft het ophalen van het restafval ongewijzigd: één keer in de twee weken.  

Uitrol per wijk

De uitrol van het omgekeerd inzamelen verloopt per wijk. De gemeente communiceert regelmatig over het omgekeerd inzamelen, de werkzaamheden en de uitrol. Is uw wijk aan de beurt? Dan ontvangt u een brief met uitleg over het gebruik van de ondergrondse container. Hierin staan ook de datums voor het omruilen en afleveren van de minicontainers in uw wijk.


Locatieplannen ondergrondse containers

Afvalkalender en ophaalroutes

Gemeente Brielle kiest voor omgekeerd inzamelen

Milieupas

Stadswerf en aanbieden grof vuil

Kliko (afvalbak) aanvragen