Afval

Omgekeerd Inzamelen:
van afvalinzameling naar grondstofinzameling 

 

In februari 2019 zijn we in Brielle gestart met omgekeerd inzamelen. Met als doel de hoeveelheid restafval te verminderen naar 100 kilo per huishouden per jaar. Dit kunnen we alleen bereiken als iedereen het afval zoveel mogelijk scheidt. Zo werken we samen aan een duurzame en milieubewuste leefomgeving. 

Kaartje locaties ondergrondse containers

Afvalkalender en ophaalroutes

Locaties ondergrondse voorzieningen

Stadswerf en aanbieden grof vuil

Minicontainer direct online aanvragen

Milieupas

Informatie over omgekeerd inzamelen