Afval

Omgekeerd Inzamelen van afvalinzameling naar grondstofinzameling 
 

In een minuut zien wat omgekeerd inzamelen in  Brielle betekent?        Bekijk de animatievideo!
Veelgestelde vragen omgekeerd inzamelen

Bijna alle ondergrondse (restafval)containers geplaatst

Op maandag 3 september 2018 zijn de werkzaamheden gestart voor de plaatsing van de ondergrondse (restafval)containers. Eerst zijn de betonnen buiten-bakken geplaatst. Hierna zijn de zogenoemde collectors (inclusief inwerpzuil) hierin gehangen. 

De betonnen bakken waarvan bekend is dat er geen belemmering van kabels en leidingen zijn als eerste geplaatst. In de praktijk komt het dan een enkele keer voor dat er toch kabels en leidingen in de grond worden gevonden. Dit was onder andere op een locatie in Zwartewaal het geval. Het is dan niet mogelijk om die bak daar te plaatsen. In dit geval is dan gekeken naar een alternatieve locatie in samenspraak met Stedin, de beheerder van kabels en leidingen. In Zwartewaal heeft dit ertoe geleid dat plaatsing mogelijk werd. Inmiddels zijn bijna alle betonbakken geplaatst en zijn dus ook de collectors (inclusief de inworpzuil) voor restafval, papier en plastic bijna allemaal ingehangen.

Uitrol mini-containers

De uitrol van de mini-containers zal begin 2019 plaatsvinden voorafgaande aan de inname van de grijze mini-container voor restafval. Afhankelijk van de inzameldag van het restafval heeft u mogelijk nog enkele dagen de grijze mini-container in bezit. Naar verwachting zijn in de overgangsfase de ondergrondse restafvalcontainers al beschikbaar, eventueel zonder gebruik te maken van de milieupas. U ontvangt begin 2019 een brief met hierin specifiek de datum van omwisseling en welke ondergrondse container(s) op welke locatie aan u is/zijn toegewezen.

Ontvangen milieupas

Naast de specifieke datum van omwisseling en de toewijzing van de ondergrondse container, ontvangt u begin 2019 informatie over de nieuwe inzameldagen, de milieupas en de werking hiervan plus de nodige informatie over hoe afval te scheiden. Al deze informatie valt in een grote witte envelop met groene letters bij u in de bus. Let erop dat u deze niet weggooit omdat deze naast veel persoonlijke informatie over Omgekeerd Inzamelen, uw nieuwe milieupas bevat. Met de milieupas heeft u toegang tot de ondergrondse container(s) in uw woonomgeving en de gemeentelijke milieustraat op de Stadswerf.

Zolang u die brief nog niet heeft ontvangen, blijft de inzameling van het restafval, het GFT-afval, het Oud Papier en Karton (OPK) en Plastic-, Metalen- en Drankverpakkingen (PMD) plaatsvinden op dezelfde wijze zoals u nu gewend bent. Meer informatie vindt u op deze pagina. Ook wordt u via de gemeentepagina op de hoogte gehouden over de laatste stand van zaken.
 


Kaartje locaties ondergrondse containers

Veelgestelde vragen over omgekeerd inzamelen

Stadswerf en aanbieden grof vuil

Kliko (afvalbak) aanvragen

Locatieplannen ondergrondse containers

Afvalkalender en ophaalroutes

Gemeente Brielle kiest voor omgekeerd inzamelen

Milieupas