Aanvraag evenementenvergunning of melding van een evenement

U kunt volstaan met het doen van een melding indien:

  • het aantal aanwezigen niet meer bedraagt dan 100 personen,
  • het evenement tussen 09.00 en 23.00 uur plaatsvindt,
  • niet meer dan 2 straten omvat,
  • er geen muziek ten gehore wordt gebracht voor 07.00 en na 23.00 uur,
  • het evenement niet plaatsvindt op de rijbaan, (brom-)fietspad of parkeerplaats of anderszins geen belemmering vormt voor het verkeer en de hulpdiensten,
  • er slechts kleine objecten worden geplaatst met een oppervlakte van minder dan 10 m2 per object,
  • er een organisator is.

Een aanvraag of melding doet u met onderstaand gegevensformulier. Dit gegevensformulier moet uiterlijk 10 werkdagen voorafgaand aan het evenement te zijn ingediend.