Bijna iedere woning en elk bedrijf binnen de gemeente Brielle heeft een aansluiting op de gemeentelijke riolering. De eigenaar van het pand is zelf verantwoordelijk voor het stuk riolering tussen woning of bedrijf en het gemeentelijke hoofdriool.

De gemeente verzorgt de rioolaansluiting van uw woning, bedrijf, gebouw of tijdelijke aansluiting (bijvoorbeeld een bouwkeet) op het hoofdrioolstelsel. Dit geldt ook voor uw regenwaterafvoer. Wanneer uw woning wordt (of is) aangesloten op de gemeentelijke riolering, dan moet deze aansluiting voldoen aan het Bouwbesluit en het uitvoeringsbeleid van de gemeente.

Wanneer u, bijvoorbeeld bij een verbouwing of nieuwbouw, een nieuwe aansluiting op de gemeentelijke riolering wilt laten maken of een bestaande aansluiting wilt laten wijzigen, vult u het formulier rioolaansluiting in. De gemeente neemt uw aanvraag na ontvangst in behandeling en neemt contact met u op om het moment van aansluiten met u af te stemmen.

De gemeente heeft de volgende gegevens van u nodig:

  • uw contactgegevens en de factuurgegevens;
  • de locatie, diameter en materiaal van de aansluiting;
  • type aansluiting (voor huishoudelijk afvalwater of hemelwater);
  • een situatietekening met het leidingplan;
  • de reden voor een nieuwe (tijdelijke) aansluiting op de openbare riolering (bouwkeet, wijziging gebouwriolering, extra aansluiting etc.).

Uw aanvraag moet tenminste 10 weken voor aanvang van de aanleg van de nieuwe aansluitingen op de gemeentelijke riolering worden ingediend. Deze aanvraagtijd is nodig omdat er in bepaalde situaties ook bij andere instanties zoals het waterschap een vergunning aangevraagd dient te worden.

De gemeente legt de riolering met een ontstoppingstuk aan tot binnen een halve meter van uw perceelgrens.

Hieraan zijn retributiekosten verbonden. Het tarief voor 2022 is € 1.048,75.

De tarieven vindt u in de retributieverordening(externe link)