Bezoek het Stadskantoor alleen op afspraak of na telefonisch afspraak: 0181 471111. Dit geldt niet voor de milieustraat. 

1 April viering

1-Aprilviering gaat niet door

In gezamenlijk overleg hebben het bestuur van de 1-Aprilvereniging en de burgemeester van Gemeente Brielle besloten dat de viering van 1 april 2021 niet kan plaatsvinden.

Het Kabinet heeft een aantal maatregelen afgekondigd om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. In deze richtlijnen staat onder meer dat evenementen, waarbij meer dan 100 mensen verwacht worden, moeten worden afgelast. De 1-Aprilviering wordt, gelet op eerdere ervaringen uit voorgaande jaren, door meer dan 10.000 mensen bezocht.

In gezamenlijkheid is besloten om de maatregelen die vooralsnog gelden tot en met 31 maart ook voor 1 april te volgen. “De onzekerheid over het verloop van de infectieziekte, de richtlijnen van het Rijk en onze verantwoordelijkheid om zo breed mogelijk bij te dragen aan het bestrijden van de verspreiding van het virus, brengt ons tot de opvatting dat zo snel mogelijk duidelijk moet worden gegeven over het wel of niet doorgaan van dit evenement.”, aldus Wim van Noord, voorzitter 1-Aprilvereniging.

 

Burgemeester Rensen; “Ik vind het als burgemeester belangrijk om snel duidelijkheid te geven over de 1 April-viering dit jaar gezien de maatschappelijke impact van het evenement in Brielle. Helaas is er dit jaar op 1 april geen 1-Aprilviering. Dat is erg jammer, het evenement zit zo diep in het DNA van de stad. In gezamenlijkheid met de 1-Aprilvereniging heb ik dit besluit genomen.” 

Op 1 april staat Brielle volledig in het teken van 1572.

In dit jaar werd Den Briel door de Watergeuzen bevrijd van de Spanjaarden. Hiermee werd Den Briel de eerste vrije stad der Nederlanden. In het wapen van Brielle is de spreuk opgenomen: ‘Libertatis Primitiae’ (Eerstelingen der vrijheid).

Ieder jaar waan je je op de eerste april, bijna 450 jaar terug in de tijd. De binnenstad is met hooi, waslijnen en allerhande oude attributen versierd. Bewoners van de stad gaan verkleed in historische kledij, straatgroepen staan verspreid over de gehele binnenstad en er wordt elk jaar door de 1 april vereniging een groot openluchttheater “de sleutel van de stad” opgevoerd.

Kortom een feestdag voor Briellenaren, maar zeker ook voor mensen van buiten Brielle om dit historische spektakel een keer mee te maken. 

 

Hier kunt u het programma van 1 april bekijken.