Iedereen in Nederland moet zo lang mogelijk zelfstandig kunnen leven, wonen en mee kunnen doen in de samenleving. Dat geldt voor gezonde mensen, maar ook voor mensen met een ziekte, handicap of beperking. Sommige mensen hebben hulp nodig om zelfstandig te kunnen leven en mogelijk kunt u in aanmerking komen voor een Wmo-voorziening. Hierbij kijken we goed naar uw behoefte en naar wat u nodig heeft. Bijvoorbeeld een rolstoel, een scootmobiel, hulp bij het huishouden of een aanpassing van uw woning. Ook kan het zijn dat individuele begeleiding of dagbesteding voor u nodig is.

U kunt bij ons een melding doet met een verzoek om ondersteuning op basis van de Wmo. Voordat we tot een besluit kunnen komen of u de hulp krijgt, willen we een aantal dingen van u weten. Gebruik van de Wmo brengt namelijk ook verplichtingen met zich mee. Een van die verplichtingen is dat u ons de nodige informatie geeft.

Een melding doen

U heeft alles geprobeerd om met hulp van uw familie, vrienden en kennissen of bij welzijns- of vrijwilligersorganisaties uw probleem op te lossen, maar het is u uiteindelijk niet gelukt. Als u écht ondersteuning nodig heeft en u kunt dat zelf niet vinden, dan kunt u ons om hulp vragen.  

Een melding bij het Wmo loket kan als volgt.

U kunt contact opnemen met het Wmo loket (houd uw ID bewijs bij de hand). Het Wmo loket is van maandag t/m vrijdag tussen 09.00 uur en 12.00 uur telefonisch bereikbaar via 0181-471111 of per e-mail: wmo@brielle.nl

Of u kunt een melding doen via het digitale meldingsformulier 
Een Wmo consulent neemt daarna, binnen 4 weken contact met u op om een afspraak in te plannen.

Het meldingsformulier kunt u ook opvragen bij de WMO consulenten.

Wat gebeurt er daarna met mijn melding

Na uw melding neemt één van onze Wmo-consulenten contact met u op. Afhankelijk van uw vraag plant hij/zij met u een persoonlijk gesprek in, het zogenoemde "keukentafelgesprek". Hieronder lichten we de stappen in het proces kort toe.

1. Keukentafelgesprek

Het keukentafelgesprek met een Wmo consulent, vindt bij u thuis, in het stadskantoor of via de telefoon plaats. De consulent onderzoekt samen met u wat precies uw vraag is. Het gesprek heeft als doel zicht krijgen op uw leefsituatie en de mate waarin u zich in het dagelijks leven kunt redden. Ook wil de consulent horen wat u zelf heeft gedaan om ondersteuning te regelen en zal worden gekeken welke ondersteuning u nodig heeft. In het keukentafelgesprek bespreken we ook altijd wat we van u verwachten en wat u van ons kunt verwachten.   

Het is wenselijk dat er ook een familielid, mantelzorger of iemand die u goed kent, bij het gesprek  aanwezig is. Deze mensen kunnen u en ons wellicht helpen uw situatie duidelijker te maken en alle informatie goed op een rij te zetten. Kan er niemand bij het gesprek aanwezig zijn of wilt u eerst meer professionele informatie of een onafhankelijk advies? Neem dan contact op met de cliëntondersteuning van stichting MEE. Deze hulp is gratis en is geheel op uw ondersteuning gericht.

Tijdens het keukentafelgesprek wordt uw melding samen met u besproken en wordt uw situatie uitgebreid bekeken. We vragen u eventueel om aanvullende informatie.  Daarnaast kunnen we een onafhankelijk advies opvragen bij een medisch adviseur om uw medische situatie te kunnen beoordelen.

Na het gesprek stemmen we met u af, of en welke ondersteuning mogelijk is. Ook bespreken we wat het resultaat van de ondersteuning moet zijn en wanneer dat bereikt moet zijn.

De Wmo consulent schrijft na het keukentafelgesprek een verslag. Daarin staat of de melding van uw ondersteuningsvraag terecht is, wat u zelf al heeft geprobeerd om hulp te krijgen, waarom dat eventueel niet gelukt is, met welke Wmo-voorziening wij u kunnen helpen en welke afspraken zijn gemaakt.

Als uw melding niet terecht blijkt, kijken we samen met u naar andere oplossingen. Bijvoorbeeld in uw eigen netwerk, bij vrijwilligersorganisaties of met andere wettelijke voorzieningen.

U kunt in het verslag nalezen hoe de gemeente uw melding heeft behandeld en wat het resultaat ervan is. Dit verslag is tevens de aanvraag voor de Wmo-voorziening.

2. Het besluit

Wij nemen binnen 8 weken, vanaf de binnenkomst van uw melding, een besluit. Dit noemen we een beschikking. Als dat toch langer duurt, bijv. doordat nog niet alle informatie beschikbaar is, dan laten wij u dat weten.

Bij een positief besluit krijgt u een beschikking waarin staat dat u voor een bepaalde voorziening in aanmerking komt. Tevens staan daarin uw plichten vermeld, zoals het tijdig doorgeven van wijzigingen in uw leefsituatie, de eigen bijdrage die u moet betalen, de duur van de ondersteuning, de te behalen resultaten en hoe de ondersteuning ingezet gaat worden.

Bij individuele voorzieningen betaalt u altijd verplicht een eigen bijdrage.

3. Volgen van de ondersteuning

Wij volgen in veel gevallen of de Wmo-ondersteuning goed verloopt en of die u ook helpt. Als dat niet het geval is, dan verwachten we dat u dat aangeeft bij de Wmo-consulent. Dat geldt ook voor het geval dat u merkt dat de ondersteuning niet het gewenste resultaat heeft. Dan kunnen we kijken of de ondersteuning voor uw situatie nog passend is.

 

Aanbieders begeleiding wmo

Keuzewaaier begeleiding wmo

 

Zorgaanbieder Zorgaanbod
Actief Zorg
www.actiefzorg.nl
Telefoonnummer: 088-7508200
Mail: contact@actiefzorg.nl
Begeleiding individueel basis
Begeleiding individueel intensief
Begeleiding individueel waakvlam
Ambulante Jeugdhulp
www.ambulantejeugdhulp.nl
Telefoonnummer: 071 529 1442
Mail: info@ambulantejeugdhulp.nl
Begeleiding individueel basis
Begeleiding individueel intensief
Begeleiding individueel waakvlam
ASVZ
https://www.asvz.nl
Telefoonnummer: 0184- 49 12 00
Mail: klantadvies@asvz.nl
Begeleiding individueel basis
Begeleiding individueel waakvlam
Kortdurend verblijf/logeren
Bernadetta zorg
www.bernadettazorg.nl
Telefoonnummer: 0850664321
Mail: info@bernadettazorg.nl

Begeleiding individueel basis
Begeleiding individueel intensief
Begeleiding individueel waakvlam
Respijtzorg aan huis

BOA Vinda
www.ouderenzorgboavinda.nl
Telefoonnummer: 06-24246960
Mail: administratie@boavinda.nl
Dagbesteding basis
Dagbesteding intensief
Dagbesteding individueel waakvlam
Vervoer naar locatie dagbesteding
Buurtdiensten
www.buurtdiensten.nl
Telefoonnummer: 085-0403790
Mail: info@buurtdiensten.nl
Begeleiding individueel basis
Begeleiding individueel waakvlam

Careyn ‘t Akcent
www.careyn.nl
Telefoonnummer: 0181-476000
Mail: akcent@careyn.nl

Begeleiding individueel basis
Begeleiding individueel waakvlam
Dagbesteding basis
Dagbesteding individueel waakvlam
Vervoer naar locatie dagbesteding

Careyn ’t Pluspunt
www.careyn.nl
Telefoonnummer: 0181-711903
Mail: pluspunt.pg@careyn.nl

Begeleiding individueel basis
Begeleiding individueel waakvlam
Dagbesteding basis
Dagbesteding individueel waakvlam
Vervoer naar locatie dagbesteding
CVD
www.cvd.nl
Telefoonnummer: 010 2438100
Mail: info@cvd.nl
Begeleiding individueel basis
Begeleiding individueel intensief
Begeleiding individueel waakvlam
Directzorg
www.directzorg.nl
Telefoonnummer:088-3473260
Mail: info@directzorg.nl
Begeleiding individueel basis
Begeleiding individueel intensief
Begeleiding individueel waakvlam
Focus op Zorg
www.focusopzorg.nl
Telefoonnummer: 010-2261531
Mail: info@focusopzorg.nl
Begeleiding individueel basis
Begeleiding individueel intensief
Begeleiding individueel waakvlam
Hollandse Zorg Groep
www.hollandsezorggroep.nl
Telefoonnummer: 085 130 99 00
Mail: info@hollandsezorggroep.nl
Begeleiding individueel basis
Begeleiding individueel intensief
Begeleiding individueel waakvlam
Dagbesteding basis
Dagbesteding intensief
Dagbesteding individueel waakvlam
Respijtzorg aan huis
Vervoer naar locatie dagbesteding
Home Instead Thuisservice ZHE
www.homeinstead.nl
Telefoonnummer: 0187-745437
Mail: info.zuidhollandseeilanden@homeinstead.nl
Begeleiding individueel basis
Begeleiding individueel intensief
Begeleiding individueel waakvlam
Jan Arends b.v.
www.janarends.nl
Telefoonnummer: 088-2701200
Mail: info@janarends.nl
Begeleiding individueel basis
Begeleiding individueel intensief
Begeleiding individueel waakvlam
Royal Topzorg
www.royaltopzorg.nl
Telefoonnummer: 088-000 6161
Mail: info@royaltopzorg.nl
Begeleiding individueel basis
Begeleiding individueel intensief
Begeleiding individueel waakvlam
Sterk!
www.sterkinregie.nl
Teleofonnummer: 085-0043677
Mail: info@sterkinregie.nl
Begeleiding individueel basis
Begeleiding individueel intensief
Begeleiding individueel waakvlam
Stichting Goed voor Goed
www.goedvoorgoed.nl
Telefoonnummer: 0187-785180
Mail: info@goedvoorgoed.nl
Dagbesteding basis
Dagbesteding intensief
Dagbesteding individueel waakvlam
Vervoer naar locatie dagbesteding
Stichting Pameijer
www.pameijer.nl
Telefoonnummer: 088-2710000
Mail: frontoffice@pameijer.nl
 
Begeleiding individueel basis
Begeleiding individueel intensief
Begeleiding individueel waakvlam
Dagbesteding basis
Dagbesteding intensief
Dagbesteding individueel waakvlam
Stichting Siriz
www.siriz.nl
Telefoonnummer: 085-1301570
Mail:info@siriz.nl
Begeleiding individueel basis
Begeleiding individueel intensief
Begeleiding individueel waakvlam
Stichting Zuidwester
www.eigenz.org of www.zuidwester.org
Telefoonnummer: 0187-898888
Mail: eigenz@zuidwester.org
Begeleiding individueel basis
Begeleiding individueel intensief
Begeleiding individueel waakvlam
Dagbesteding basis
Dagbesteding intensief
Dagbesteding individueel waakvlam
Kortdurend verblijf/logeren
Vervoer naar locatie dagbesteding
Thuiszorg DAT 
www.thuiszorgdat.nl
Telefoonnummer: 0181 64 45 09
Mail: nicolegevaert@dealgemenethuiszorg.nl
Begeleiding individueel basis
A&A Thuishulp Voorne
www.aathuishulp.nl/voorne
Telefoonnummer: 0181-746910
Mail: voorne@aathuishulp.nl
Begeleiding individueel basis
Begeleiding individueel waakvlam
Tzorg Brielle
www.tzorg.nl
Telefoonnummer: 010-3181621
Mail: grootrijnmond@tzorg.nl
Begeleiding individueel basis
Begeleiding individueel waakvlam
Tzorg Hellevoetsluis en Westvoorne
www.tzorg.nl
Telefoonnummer: 070-2055888
Mail: regiohellevoetsluis@tzorg.nl
Begeleiding individueel basis
Begeleiding individueel waakvlam
WMO Maatwerk
www.wmomaatwerk.nl
Telefoonnummer: 088-7774600
Mail: info@wmomaatwerk.nl
Begeleiding individueel basis
Begeleiding individueel intensief
Begeleiding individueel waakvlam
Dagbesteding basis
Dagbesteding intensief
Dagbesteding individueel waakvlam
Vervoer naar locatie dagbesteding

Catharina Stichting
www.catharinastichting.nl
Telefoonnummer: 0181 412 555
Mail:
info@catharinastichting.nl

 

Dagbesteding basis
Dagbesteding intensief

CuraMare – Stichting Zorg en Verpleging Goeree-Overflakkee
www.curamare.nl
Telefoonnummer:0187-607300

Mail: d.hoek@curamare.nl

 

Begeleiding individueel basis
Begeleiding individueel intensief
Begeleiding individueel waakvlam
Kortdurend verblijf

 

 

Eleos
www.eleos.nl
Tefoonnummer: 088-892 12 13
Mail: welkom@eleos.nl

Begeleiding individueel basis
Begeleiding individueel intensief
Begeleiding individueel waakvlam

Enver
www.Enver.nl
Telefoonnummer: 085-4867070
Mail: info@enver.nl 

Begeleiding individueel basis
Begeleiding individueel intensief
Begeleiding individueel waakvlam

 

 

IederZijnWerk Ambulant b.v.
www.iederzijnwerk.nl
Telefoonnummer: 0515-543623
Mail: info@iederzijnwerk.nl

 

Begeleiding individueel basis
Begeleiding individueel intensief
Begeleiding individueel waakvlam

 

 

Parnassia Groep
www.parnassia.nl
Telefoonnummer: 088- 357 57 57
Mail: verkoop@parnassiagroep.nl

Begeleiding individueel basis
Begeleiding individueel intensief
Begeleiding individueel waakvlam Dagbesteding basis
Dagbesteding intensief
Dagbesteding individueel waakvlam

 

Aanbieders huishoudelijke hulp

Keuzewaaier huishoudelijke hulp

 

A&A Thuishulp Voorne

De doelgroep betreft met name ouderen die ondersteuning en/of begeleiding nodig hebben bij het langer zelfstandig thuis wonen. Leeftijd veelal 75+.
Ook is Thuishulp Rotterdam er voor mensen die om andere redenen, bijvoorbeeld fysieke of psychische (o.a. NAH en dementie) beperkingen, ondersteuning of begeleiding nodig hebben. Wij richten ons wel primair op volwassenen.

Huishoudelijke ondersteuning (HO) is gericht op het realiseren van een schoon huis en bestaat uit de volgende producten: • basisuren HO; • aanvullende uren op maat.

0181-746910
voorne@aathuishulp.nl
www.aathuishulp.nl/voorne

Actief Zorg

Actief Zorg zet zich dagelijks in voor iedereen die thuis hulp kan gebruiken. 

Wij zijn actief in veel dorpen en steden in de zuidelijke helft van ons land. Hier proberen wij een bijdrage te leveren aan het geluksgevoel van onze klanten. Bij alles wat we doen gaan we uit van de mogelijkheden en talenten van mensen. We willen dat mensen groeien en tot hun recht komen. U bepaalt op welke manier wij kunnen ondersteunen, zodat u zo lang en gelukkig mogelijk thuis kunt blijven wonen. Daarbij streven wij ernaar u in staat te stellen om de dingen te blijven doen die u belangrijk vindt. 

Wij leveren zorg met ons hart, ons hoofd en onze handen. Samen op weg naar geluk. 

088 750 82 00
contact@actiefzorg.nl
www.actiefzorg.nl

 

Bernadetta Zorg

Bernadetta Zorg is een nog jonge organisatie die individuele begeleiding en dagbesteding aanbiedt. De medewerkers beschikken zelf allemaal over een ruime ervaring op het vakgebied en zijn hiervoor meer dan ruimschoots gekwalificeerd.
Bernadetta Zorg heeft daarbij veel ervaring met een grote diversiteit aan cliënten, waarmee adequaat kan worden ingespeeld op de hulpvraag. Bernadetta Zorg richt zich in de volle breedte op de doelgroep van 18- tot en met 65+.
Uitgangspunt bij het verlenen van advies, ondersteuning en begeleiding is dat onze medewerkers zich inzetten voor kinderen, jongeren, jongvolwassenen en gezinnen, ongeacht hun afkomst, herkomst, religie, geloofsovertuiging, culturele achtergrond, geslacht of seksuele voorkeur.

Huishoudelijke Ondersteuning
Voor huishoudelijke ondersteuning bestaat uit doelgroep voornamelijk uit (jong)volwassenen waarbij de nadruk vaak ligt op volwassenen vanaf de leeftijd van 65 jaar die als gevolg van ouder worden en/of een psychische en/of lichamelijke beperking niet langer in staat zijn de regie en werkzaamheden over het eigen huishouden te voeren en/of niet in langer in staat zijn om zware huishoudelijke taken te verrichten. Wij nemen deze huishoudelijke taken (deels) over en begeleiden de client opdat deze op termijn (een deel van) deze taken weer zelf kunt gaan uitvoeren. Alle (regie) werkzaamheden uitvoeren wij in nauwe afstemming met de aanwezige gezinsleden of mantelzorgers uit.

085 0664321
info@bernadettazorg.nl
www.bernadettazorg.nl

 

Buurtdiensten

De doelgroep van Buurtdiensten is erg breed en niet in één verhaal samen te vatten. De leeftijd loopt van 18 tot en met 99 jaar. Onder de doelgroep valt iedereen die op dat moment niet in staat is om zelfstandig het huishouden te doen door bijvoorbeeld ouderdom of een operatie. Bij het huishouden kun je denken aan het schoonhouden van het huis, organiseren dat er boodschappen in huis zijn en de voorraad op orde is.
Onze grootste doelgroep is de kwetsbare oudere. 63% van onze cliënten is 75 jaar of ouder. Vaak hebben zijn één of meer chronische aandoeningen, zoals dementie en willen zij zo lang mogelijk thuis wonen. Ze hebben ondersteuning nodig bij het voeren en organiseren van hun huishouding in de breedste zin van het woord.
Een andere, kleinere cliëntengroep is een groep die vanwege psychosociale problemen beperkingen hebben in hun zelfredzaamheid. Bij deze groep staat het verbeteren van de eigen zelfredzaamheid meer op de voorgrond. De begeleiding is voor deze groep erg belangrijk en luistert nauw.
Onze derde doelgroep is de cliënt die vanwege lichamelijke beperkingen niet in staat zijn hun huishouden zelfstandig uit te voeren. Deze doelgroep heeft veelal een grote eigen regie en geeft zelf aan wat nodig is.

Buurtdiensten, onderdeel van Buurtzorg Nederland, levert ondersteuning in het huishouden en individuele begeleiding. In de afgelopen 10 jaar zijn we uitgegroeid tot een grote organisatie die in zo’n 80 gemeenten actief is. Er zijn 4.000 medewerkers en bijna 18.000 cliënten. De tevredenheid van de cliënten is hoog. In het onafhankelijk tevredenheidsonderzoek dat we hebben laten uitvoeren is dit bevestigd. Met deze omvang hebben we bewezen dat we een stabiele organisatie zijn met de benodigde specialistische en specifieke expertise die nodig is om de doelen te realiseren. Op veel plekken in Nederland zorgen we samen met collega’s van Buurtzorg dat mensen zo lang mogelijk zelfredzaam blijven en thuis kunnen blijven wonen.

085-0403790
info@buurtdiensten.nl
www.buurtdiensten.nl

 

Centrum Zorg en Welzijn

Huishoudelijke hulp

070-7506065
info@centrumzorgenwelzijn.nl
www.centrumzorgenwelzijn.nl

 

CuraMare – Stichting Zorg en Verpleging Goeree-Overflakkee

Huishoudelijke ondersteuning

0187-607300
d.hoek@curamare.nl
www.curamare.nl

 

Hollandse Zorg Groep

Ondersteuning en mogelijk begeleiding bij het huishouden voor mensen met (tijdelijke) behoefte aan deze ondersteuning. Cliënten in de leeftijdscategorie tussen 35 en 100.

Huishoudelijke werkzaamheden gericht op de zelfredzaamheid van de zorgvrager.
Er wordt verondersteld dat cliënt in staat is tot zelfregie over de planning van de activiteiten. Huishoudelijke hulp omvat het ondersteunen bij of het overnemen van activiteiten op het gebied van het huishouden in verband met een aandoening of beperking die het zelfstandig kunnen uitvoeren beperkt. De cliënt kan voor deze werkzaamheden geen ondersteuning vinden vanuit het eigen netwerk. Ook door inzet van vrijwilligers of een algemene of voorliggende voorziening niet (voldoende) mogelijk.

Huishoudelijke werkzaamheden aangevuld met de organisatie van het huishouden.
De cliënt heeft ondersteuning nodig bij het organiseren van de huishoudelijke werkzaamheden vanwege gebrek aan eigen regie. De hulp is gericht op overname van de huishoudelijke taken, hulp bij het organiseren van het huishouden en instructie, voorlichting en ondersteuning die direct verbonden zijn met de verzorgende taken.

085 130 99 00
info@hollandsezorggroep.nl
www.hollandsezorggroep.nl

 

IederZijnWerk Ambulant b.v.

Huishoudelijke ondersteuning

0515 543623
info@iederzijnwerk.nl
www.iederzijnwerk.nl

 

Miep b.v.

Miep biedt ondersteuning aan iedereen boven de 18 jaar met een geïndiceerde hulpvraag op het gebied van hulp in de huishouding en/of regie op het huishouden.
Omschrijving Aanbod Omschrijving AanbodOmschrijving AanbodOmschrijving AanbodOmschrijving Aanbod Omschrijving Aanbod Omschrijving Aanbod Omschrijving Aanbod
Miep is gespecialiseerd in het aanbieden van huishoudelijke ondersteuning. Onze gedreven en betrokken collega’s leveren ondersteuning zoals in samenspraak met de client en eventueel diens sociale netwerk/eigen omgeving is overeengekomen.
Een schoon en leefbaar huis staat aan de basis van een zelfredzaam leven. Onze ondersteuning is gericht op het vergroten van de zelfredzaamheid en bevorderen van eigen vaardigheden, samen met de cliënt, het netwerk en collega dienstverleners. We doen wat nodig is een schalen af waar mogelijk.

011-410009
info@miep.nu
www.miep.nu

 

Royal Topzorg

Royal Topzorg biedt hulp aan iedereen die zorg nodig heeft, ongeacht welke culturele/ politieke achtergrond of geaardheid dan ook.

033 303 06 00
info@royaltopzorg.nl
www.royaltopzorg.nl

 

 

Thuiszorg DAT

Wij zullen ons even voorstellen, Thuiszorg DAT (De Algemene Thuiszorg) een organisatie die actief is in West-Brabant en Voorne-Putten. 
Wij bieden huishoudelijke ondersteuning aan in verschillende vormen. 

Bij ons staan de klanten centraal en hebben direct contact met de juiste persoon. Wij zijn een zeer platte organisatie met korte lijntjes. Kunnen snel schakelen en zijn flexibel ingesteld. 
Thuiszorg DAT is HKZ gecertificeerde organisatie en werken met deskundig personeel, onze kwaliteit staat hoog in het vaandel en wij scholen de medewerkers regelmatig bij. 
Het cliënttevredenheidsonderzoek, gehouden in 2017, leverde onze organisatie een score van 8.35 op. 

0181 644 509
elisederuiter@dealgemenethuiszorg.nl 
www.dealgemenethuiszorg.nl

 

Thuiszorg INIS

Inwoners van de gemeenten Hellevoetsluis, Brielle en Westvoorne met een geldige Wmo indicatie voor huishoudelijke ondersteuning.
Ongeacht welke culturele achtergrond of geaardheid. Iedereen is welkom bij Thuiszorg INIS.
Leeftijd tussen 18-120 jaar.

Indien u hulp of steun van anderen nodig hebt, zult u in eerste instantie vaak een beroep doen op uw familie, vrienden of buren. Soms echter is dat niet voldoende. U kunt in een situatie terechtkomen dat u niet meer voor uzelf kunt zorgen. Voor sommigen is dit van korte duur, voor anderen helaas wat langer. In beide gevallen kunnen wij u helpen met uw huishoudelijke ondersteuning.


Thuiszorg INIS wil haar cliënten kwaliteit bieden. Door onze kleinschaligheid zijn al onze medewerkers sterk betrokken bij de persoonlijke en professionele zorg. Onze missie is zorg leveren van goed niveau, effectief, efficiënt en afgestemd op de reële behoeften van de cliënt. Thuiszorg INIS vindt persoonlijk contact heel belangrijk. Daarnaast houden we rekening met uw persoonlijke wensen en verlangens en zijn we ingespeeld op de verschillende culturele achtergronden.
Bij Thuiszorg INIS vinden wij het belangrijk dat u zo veel mogelijk uw zelfstandigheid kunt behouden of verhogen. Daarom bespreken wij graag met u de mogelijkheid van het inzetten van mantelzorg en vrijwilligers.


Zo kunnen we er samen voor zorgen dat u zo lang mogelijk op eigen benen kunt staan.
Wij werken met vaste thuishulpen, dan weet u zeker dat u de persoonlijke en vakkundige aandacht en zorg krijgt dus u nodig heeft van een vertrouwd gezicht. Wat is het dán weer fijn in uw eigen huis!
Het Nederlandse zorgstelsel zit soms ingewikkeld in elkaar. Het is makkelijk te verdwalen in alle bepalingen, regelingen en budgetten. Thuiszorg INIS wijst u graag de weg in deze complexe wereld. Dankzij onze ruime ervaring en contacten met andere zorg- en welzijnsinstellingen hebben wij antwoord op al uw vragen. Aarzel dus niet om contact met ons op te nemen!

088-4647000
rijnmond@thuiszorginis.nl
www.thuiszorginis.nl

 

Tzorg

Wilt u zo lang mogelijk in uw vertrouwde omgeving blijven wonen? Dat kan, ook al lukt het niet meer om alles zelf te doen. Tzorg helpt u graag met een gekwalificeerde thuishulp bij u uit de buurt, zonder wachtlijst. Cliënten hebben onze dienstverlening landelijk beoordeeld met een 8,1. 
Als zorgspecialist kijken we samen met u naar wat u zelf nog kunt en waar we bij kunnen helpen. Dit leggen we vast in een persoonlijk ondersteuningsplan. Zo ondersteunen we bij: 

  • uitvoering van huishoudelijke taken 
  • regievoering binnen het huishouden 
  • aanvullende diensten, zoals maaltijdservice, personenalarmering, hulpmiddelen, verpleegartikelen, belastingaangifte, thuiskapper, etc. 

Met Tzorg kiest u voor de zekerheid van aandacht thuis. Daar zetten wij ons iedere dag met hart en ziel voor in. 

Voor cliënten uit Brielle:
010-3181621
grootrijnmond@tzorg.nl
www.tzorg.nl

 

Aanbieders vervoer

pdf -Vervoersmogelijkheden

Woningaanpassingen en dagbesteding vallen onder de eigen bijdrage.

Eigen bijdrage

Voor de Wmo voorziening betaalt u een eigen bijdrage van maximaal. € 19,-- per maand.

Eigen bijdrage voor ondersteuning op maat

U betaalt een eigen bijdrage voor ondersteuning op maat. Bijvoorbeeld voor hulp bij het huishouden of een scootmobiel. En voor zorg die u zelf betaalt met een persoonsgebonden budget (pgb). Ook woningaanpassingen zoals een traplift of douchestoel vallen onder de eigen bijdrage.

Voor beschermd wonen geldt een andere eigen bijdrage. De berekening van deze bijdrage is hetzelfde als voor de wet langdurige zorg. 

Uitzonderingen

Bent u getrouwd of heeft u een partner? En is minimaal één van u nog geen 66 jaar en 4 maanden (AOW-leeftijd)? Dan hoeft u geen eigen bijdrage te betalen voor hulp en ondersteuning vanuit de Wmo.

Indien u een inkomen heeft tot 130% van het minimum, dan kunt u gebruik maken van onze collectieve zorgverzekering, de eigen bijdrage van de Wmo worden hierin gedekt. 

Het CAK (Centraal Administratie Kantoor) int de eigen bijdrage.

Persoonsgebonden budget (pgb)

Een Wmo voorziening kan op twee manieren worden verstrekt: als zorg in natura of als een persoonsgebonden budget (pgb). Wanneer u kiest voor zorg in natura kunt u kiezen uit één van de aanbieders waarmee de gemeente een contract gesloten heeft. Met een pgb kunt u zelf een aanbieder uitzoeken die de benodigde voorziening levert.

Kiezen voor een PGB betekent dat u ook zelf dingen moet doen die de gemeente anders voor u zou doen.

U of uw vertegenwoordiger moet zelf het digitale pgb-plan invullen, waarin u motiveert waarom een pgb voor u een betere oplossing is dan zorg in natura. U moet in dit plan ook aangeven welke aanbieder u gaat kiezen,  wat de kosten van de voorziening zijn, hoe de kwaliteit is gewaarborgd etc. Ook dient u een overeenkomst met de aanbieder te sluiten en die in te dienen bij de Sociale Verzekeringsbank. De uitbetaling van de leverancier of aanbieder verloopt ook via de Sociale Verzekeringsbank. U krijgt het pgb dus niet op uw eigen bankrekening gestort.

Voor meer informatie over het PGB en de verantwoordelijkheden die daarbij horen verwijzen wij u naar de folder “Informatiefolder dienstverlening PGB” van de SVB. Heeft u overige vragen over de aanvraag van een PGB, dan kunt u contact opnemen met het loket Wmo.

Uw zorgverlener dient na de start van de zorg samen met u een zorgplan in te vullen. In dit plan worden concrete afspraken vastgelegd en wordt aangegeven hoe de opgegeven resultaten behaald zullen worden. Een professionele zorgverlener zal hoogstwaarschijnlijk werken met een standaardformulier vanuit de organisatie. Ook een informele zorgverlener dient een zorgplan op te stellen.

Een format voor een zorgplan kunt u hier downloaden. 

Wanneer de einddatum van de beschikking nadert, zal een consulent van de afdeling voorzieningen contact met u opnemen voor een evaluatiegesprek. Het is de bedoeling dat uw zorgverlener voor het evaluatie gesprek in het zorgplan aanvult wat de huidige situatie is en hoe de resultaten zijn behaald.