In memoriam: Krijn van Driel (1942-2020)

Week 12 - 2020

Donderdag 5 maart 2020 overleed Krijn Augustinus van Driel. Begaafd schilder, tekenaar, graficus, cartoonist, componist, muzikant, theaterproducent en creatieve ideeënman uit Brielle. Een zeer veelzijdig kunstenaar. Vriend, adviseur, organisator, liedjesschrijver en arrangeur van diverse podiumartiesten. Onder anderen bijna 20 jaar voor Mini & Maxi, waarmee hij de hele wereld af tourde. Maar voor Brielle bovenal een zeer aimabele en betrokken inwoner. Een met humor begiftigde vrijwilliger, onvermoeibare bedenker van plannen om Brielle mooi te houden en nog mooier te maken. Creatief brein en organisator van mooie, sympathieke en succesvolle culturele evenementen zoals Brielle achter de Voordeur, het Jumbo Big Band Festival en Brielle Verhaalt. Een man die we dus enorm zullen gaan missen in Brielle. En waaraan we nog vaak met veel dankbaarheid zullen terugdenken.

Krijn is 77 jaar oud geworden. En al die jaren is hij een Briellenaar geweest. Hoewel zijn studie hem naar Rotterdam en zijn werk hem naar alle windstreken in Nederland en zelfs naar het buitenland bracht, bleef Brielle altijd zijn thuisbasis. Een groot deel van zijn leven, vanaf zijn pubertijd, heeft hij zich ingezet voor het vestingstadje dat zijn grote liefde had. Naast zijn verdiensten voor kunst en cultuur, was hij vele jaren lid van de voor Brielle zo belangrijke Monumentencommissie. Een zeer gewaardeerd lid. Toen zijn maximale termijnen erop zaten, nam het College van B&W graag het besluit om Krijn nog een aantal jaren lid van deze commissie te kunnen laten blijven. 

Krijn was geen architect of bouwkundige, maar wel had hij een zeer goed oog voor schoonheid en voor het historische karakter van de vesting. Het samenspel van bouwwerken, grotere en kleinere woonhuizen, monumentaal en gewoon oud, Krijn van Driel heeft alle naoorlogse veranderingen daarin in Brielle meegemaakt en doorleefd. Met eigen ogen zag hij hoe de stad zich telkens aan de nieuwe eisen van de tijd aanpaste. Hij gruwde terecht van de soms uitbundige reclame-uitingen op de winkels. Hij  zag met lede ogen aan hoe sommigen hun monumentale bezit verkwanselden en wilden aanpassen aan modernistische modegrillen. Tegelijkertijd stond hij volop open voor verandering en vernieuwing en wilde hij Brielle absoluut niet onder een stolp stoppen. Schoonheid, dingen mooier maken, dat was wat hem bezielde. “Alles heeft een ziel”, was zijn motto, dat hij ook uitdroeg tijdens de Preek van de Leek,  die hij niet zo lang geleden nog hield.  

Krijn van Driel was de eerste Briellenaar die ik leerde kennen. Niet persoonlijk, maar via zijn mooie overzichtstentoonstelling in de Sint-Catharijnekerk in september 2014. Toen ik Krijn op 6 februari 2020 voor het laatst sprak, zei hij dat hij vrede had met zijn naderende einde. De slokdarmkanker gaf hem niet veel tijd meer. “Ik heb een prachtig leven gehad”, sprak hij zacht maar uit volle overtuiging. Dat stond ook op zijn rouwkaart. Bedroefd namen wij op 11 maart afscheid van hem. Een prachtig geregisseerd afscheid overigens, waarin hij zelf nog de nodige hand heeft gehad. Krijn is nu uit de tijd. Wij hebben in Brielle een prachtkerel aan hem gehad!