Als huiseigenaar kunt u uw woning splitsen. Zo kunt u de ruimte ombouwen tot meerdere appartementen. Wilt u dit doen? Dan vraagt u hiervoor een omgevingsvergunning aan bij de gemeente. Een van de eisen om een omgevingsvergunning te kunnen krijgen voor zo’n splitsing is dat deze moet passen in het gemeentelijk woningbouwplanning. Deze woningbouwplanning is momenteel gevuld met lopende projecten.

Voorwaarden

Voor de verbouwing heeft u een omgevingsvergunning nodig. Het kan ook zijn dat u de activiteit ‘strijdig gebruik’ (in strijd met het bestemmingsplan) moet aanvragen. U vraagt deze dan tegelijk aan.

Wilt u een woning splitsen en denkt u géén omgevingsvergunning nodig te hebben? Dan moet u ervoor zorgen dat de gesplitste woondelen overeenstemmen met de eisen in het Bouwbesluit.

Meenemen

U heeft bij de aanvraag onder andere het volgende nodig:

  • Gegevens van de aanvrager;
  • Specificatie van de werkzaamheden;
  • Gegevens van de locatie; en
  • Tekeningen van de bestaande en nieuwe situatie.

Contact

afdeling RO
tel: 14 0181
email: grondgebied.ro@brielle.nl