Brielle ademt een rijk historisch verleden én geeft je de ervaring van het moderne woongenot. Zo vind je in Brielle en de woonkernen Vierpolders en Zwartewaal vele moderne voorzieningen voor jong en oud om goed te kunnen wonen, werken, recreëren en sporten. 

Te downloaden:  

Woonkrant Voorne-Putten 2020 

Plattegrond wonen Voorne-Putten 

Het moderne woongenot en de sfeer van het rijke verleden zie je terug in de diverse nieuwbouwprojecten. Er is nieuwbouw in zowel in de historische vesting van Brielle, de woonwijken erbuiten én in de woonkernen Vierpolders en Zwartewaal. 

Woonprojecten in gemeente Brielle:

Jan Matthijssenlaan - Hof van Maerlant - Brielle

Nieuwbouw ontwikkeling Jan Matthijssenlaan

Op de locatie dichtbij de binnenstad, op de plek van de voormalige Rijks-HBS, worden appartementen en vrijstaande kavels ontwikkeld. Deze ontwikkeling vindt plaats in fases, waarbinnen vrije kavels en appartementen zullen worden verkocht.  

Het college heeft in januari 2020 besloten tot de volgende fasering van de ontwikkeling: 

  • Fase 1: uitgifte 14 kavels gelegen Jan Mathijssenlaan – Het Spui
  • Fase 2: ontwikkeling appartementencomplex + 1 kavel Beatrixlaan
  • Fase 3: uitgifte 6 vrije kavels gelegen Simon Jan Molsingel – Het Spui 

De (voorlopige) verkoopplanning

  • Fase 1 (14 kavels): Alle kavels zijn verkocht via makelaar Kolpa van der Hoek, 0181- 484000
  • Fase 2 (27 appartementen): 80% verkocht. Verkoop via Hameeteman Makelaardij, 0187-684407.
  • Fase 2 (kavel Beatrixlaan): 3e kwartaal 2021
  • Fase 3 (6 kavels): 2021/2022

Meer informatie? Kijk op: www.hofvanmaerlant.nl.

Video: Hof van Maerlant

 

Bouwverkeer 

Voor het bouwverkeer is er tot het einde van fase 3 een tijdelijke uitrit via de N218 (Groene Kruisweg).

Informatie over het bestemmingsplan kunt u hier vinden


Meer informatie over de ontwikkeling van de kavels?

Zijn er ook voorwaarden verbonden aan het bouwen van een woning op de kavels?

Ja, er zijn ook voorwaarden verbonden aan het ontwerp en de bouw van uw woning op de vrije kavels. De woningen moeten passen bij het karakter van de bestaande wijk en onderling samenhang vertonen. Om u zo goed mogelijk te helpen en te begeleiden in dit proces heeft de gemeente een coördinerend architect aangesteld. Hoe gaat dit proces in zijn werk? 

Te downloaden:

Nieuwsbrief Jan Matthijssenlaan juli 2021

Nieuwsbrief Jan Matthijssenlaan oktober 2020

Nieuwsbrief Jan Matthijssenlaan september 2020

Nieuwsbrief Jan Matthijssenlaan februari 2020

Prijzen kavels Jan Matthijssenlaan

Uitgiftevoorwaarden Jan Matthijssenlaan juni 2020


 


 

Twee Getuigen - deelgebied 1 - Brielle

Brielle Twee getuigen - Twee-onder-1-kap.

Website: Tweegetuigen.nl

Contact: 

Van Ravens Makelaardij: 0181 - 487120
 


 

De Tuinen - Zwartewaal

De Tuinen van  Zwartewaal - Eensgezinswoningen, twee- onder- een-kap en bouwkavels

Website: Estateinvest.nl

Contact:

Estate Invest: 0187 - 480 400


 


 

De Rugghe- Brielle

De Rugghe - 26 Eengezinswoningen en 42 appartementen in Brielle 

Website: Estateinvest.nl

 

Contact:

Estate Invest: 0187 - 480 400 


 

Twee Getuigen - deelgebied 2 - Brielle

Brielle Twee getuigen - Diverse woningtypen

Website: Tweegetuigen.nl

Contact: 

Van Ravens Makelaardij: 0181 - 487120

 


 

Dorsphart - Zwartewaal

Dorpshart Zwartewaal - In ontwikkeling - diverse woningtypen

Website: Brielle.nl ( gebiedsvisie Dorpshart Zwartewaal)

De Leefbaarheidsvisie Zwartwaal 2030 is vastgesteld met een uitvoeringsprogramma. Eén van de activiteiten uit het uitvoeringsprogramma was het ontwikkelen van de gebiedsvisie Christinalaan. In samenwerking met het Adviesbureau BVR is deze gebiedsvisie Christinalaan opgesteld, waarbij uit verschillende toekomstvisies voor de omgeving van de Christinalaan het model ‘Dorpshart’ gekozen is door het dorp en diverse betrokken partijen. 

Samen tot invulling dorpshart 

Om de ontwikkeling in het plangebied vorm te geven is er een klankbordgroep gevormd van 16 deelnemers. De klankbordgroep is in 2019 vier avonden bijeen gekomen om samen tot invulling van het dorpshart te komen. Vervolgens zijn er drie stedenbouwkundige ontwerpen ontwikkeld, waar door bewoners op gestemd is. Op dinsdag 28 januari 2020 heeft de gemeenteraad gekozen voor de uitvoeringsvariant 1 van het Dorpshart in Zwartewaal. Hierin heeft de raad het advies van de klankbordgroep gevolgd, die een voorkeur had voor variant 1 en 2. 

Op de hoogte blijven van de ontwikkelingen? Lees de nieuwste update Zwartewaal onderaan deze pagina. Vragen over de ontwikkeling van het Dorpshart Zwartewaal? Neem contact op met gemeente Brielle via dit formulier. 


 


 

Oude Goote - Brielle

Oude Goote - In ontwikkeling - diverse woningtypen

Meer informatie volgt. 


 


 

Nieuwsbericht maart 2021 - Intentieovereenkomst ontwikkeling nieuwbouwwijk Oude Goote in Brielle