Brielle ademt een rijk historisch verleden én geeft je de ervaring van het moderne woongenot. Zo vind je in Brielle en de woonkernen Vierpolders en Zwartewaal vele moderne voorzieningen voor jong en oud om goed te kunnen wonen, werken, recreëren en sporten. 

Te downloaden:  

Woonkrant Voorne-Putten 2020 

Plattegrond wonen Voorne-Putten 

Het moderne woongenot en de sfeer van het rijke verleden zie je terug in de diverse nieuwbouwprojecten. Er is nieuwbouw in zowel in de historische vesting van Brielle, de woonwijken erbuiten én in de woonkernen Vierpolders en Zwartewaal. 

Woonprojecten in gemeente Brielle:

Brielle Buiten: woonklaar!

Brielle Buiten woonklaar!  

In 2014 startte het project Brielle Buiten door de provinciale opdracht om tuinbouwglas in het buitengebied te saneren en te concentreren. Op de vrijgekomen locaties werd het mogelijk om enkele woonpercelen te realiseren, volgens het “Ruimte voor Ruimte” principe. In Brielle zijn deze woonrechten verdeeld over verschillende locaties:

Afrondende fase 

De kavelgebieden zijn vanaf 2014 gefaseerd ontwikkeld, bouwrijp gemaakt en de marketing en verkoop uitgevoerd onder de projectnaam Brielle Buiten. Het project is nu in de afrondende fase beland. Trots kijkt de gemeente Brielle nu met de bewoners naar de woningen die zijn gerealiseerd en de upgrade die het buitengebied daardoor heeft gemaakt door de jaren. De ontwikkeling van “kale grond” tot een mooie woonomgeving, die samen met hen heeft plaatsgehad.

Benieuwd naar het project Brielle Buiten? Bekijk de video “Brielle Buiten woonklaar” hieronder.

Jan Matthijssenlaan - Hof van Maerlant - Brielle

Nieuwbouw ontwikkeling Jan Matthijssenlaan

Op de locatie dichtbij de binnenstad, op de plek van de voormalige Rijks-HBS, worden appartementen en vrijstaande kavels ontwikkeld. Deze ontwikkeling vindt plaats in fases, waarbinnen vrije kavels en appartementen zullen worden verkocht.  

Het college heeft in januari 2020 besloten tot de volgende fasering van de ontwikkeling: 

  • Fase 1: uitgifte 14 kavels gelegen Jan Mathijssenlaan – Het Spui
  • Fase 2: ontwikkeling appartementencomplex + 1 kavel Beatrixlaan
  • Fase 3: uitgifte 6 vrije kavels gelegen Simon Jan Molsingel – Het Spui 

De (voorlopige) verkoopplanning

  • Fase 1 (14 kavels): Alle kavels zijn verkocht via makelaar Kolpa van der Hoek, 0181- 484000
  • Fase 2 (27 appartementen): 80% verkocht. Verkoop via Hameeteman Makelaardij, 0187-684407.
  • Fase 2 (kavel Beatrixlaan): 3e kwartaal 2021
  • Fase 3 (6 kavels): 2021/2022

Meer informatie? Kijk op: www.hofvanmaerlant.nl.

Video: Hof van Maerlant

Bouwverkeer 

Voor het bouwverkeer is er tot het einde van fase 3 een tijdelijke uitrit via de N218 (Groene Kruisweg).

Informatie over het bestemmingsplan kunt u hier vinden


Meer informatie over de ontwikkeling van de kavels?

Zijn er ook voorwaarden verbonden aan het bouwen van een woning op de kavels?

Ja, er zijn ook voorwaarden verbonden aan het ontwerp en de bouw van uw woning op de vrije kavels. De woningen moeten passen bij het karakter van de bestaande wijk en onderling samenhang vertonen. Om u zo goed mogelijk te helpen en te begeleiden in dit proces heeft de gemeente een coördinerend architect aangesteld. Hoe gaat dit proces in zijn werk? 

Te downloaden:

Nieuwsbrief Jan Matthijssenlaan juli 2021

Nieuwsbrief Jan Matthijssenlaan oktober 2020

Nieuwsbrief Jan Matthijssenlaan september 2020

Nieuwsbrief Jan Matthijssenlaan februari 2020

Prijzen kavels Jan Matthijssenlaan

Uitgiftevoorwaarden Jan Matthijssenlaan juni 2020


De Tuinen - Zwartewaal

De Tuinen van  Zwartewaal - Eensgezinswoningen, twee- onder- een-kap en bouwkavels

Website: Estateinvest.nl

Contact:

Estate Invest: 0187 - 480 400


De Rugghe- Brielle

De Rugghe - 26 Eengezinswoningen en 42 appartementen in Brielle 

Website: Estateinvest.nl

Contact:

Estate Invest: 0187 - 480 400


Twee Getuigen - deelgebied 1 - Brielle

Brielle Twee getuigen - Twee-onder-1-kap.

Website: Tweegetuigen.nl

Contact: 

Van Ravens Makelaardij: 0181 - 487120


Twee Getuigen - deelgebied 2 - Brielle

Brielle Twee getuigen - Diverse woningtypen

Website: Tweegetuigen.nl

Contact: 

Van Ravens Makelaardij: 0181 - 487120


Dorsphart - Zwartewaal

Dorpshart Zwartewaal - In ontwikkeling - diverse woningtypen

De Leefbaarheidsvisie Zwartwaal 2030 is door de Raad in december 2016 vastgesteld met een uitvoeringsprogramma. Eén van de activiteiten uit het uitvoeringsprogramma is het ontwikkelen van de gebiedsvisie Christinalaan. In samenwerking met het Adviesbureau BVR is deze gebiedsvisie Christinalaan opgesteld, waarbij uit verschillende toekomstvisies voor de omgeving van de Christinalaan eind 2017 het model ‘Dorpshart’ gekozen is door het dorp en diverse betrokken partijen.

Lees meer over gebiedsvisie Dorpshart Zwartewaal op deze pagina


Oude Goote - Brielle

Oude Goote - In ontwikkeling - diverse woningtypen

Ruim 10 jaar lag de ontwikkeling van Oude Goote stil, onder andere vanwege de woningbouwcrisis. Maar tijden zijn veranderd: was er in het verleden sprake van een overschot aan woningen- nu is er een groot tekort. Met de ontwikkeling van Oude Goote draagt de gemeente Brielle haar steentje bij aan het toevoegen van onder andere de noodzakelijke sociale woningbouw in de regio. 

Lees meer over Oude Goote op deze pagina