In 2017 heeft de provincie Zuid-Holland besloten om in de Rotterdamse regio 23 locaties aan te wijzen voor de ontwikkeling van windenergie. Deze locaties zijn opgenomen in de zogenaamde ontwerp-herziening van de Visie Ruimte en Mobiliteit (VRM). Voor Brielle is de locatie bij de Ondernemingspolder opgenomen in de VRM van provincie Zuid-Holland als geschikte locatie voor de realisatie van windenergie.

Windproject Brielse brug

In 2018 heeft de gemeente Brielle een bestuursovereenkomst gesloten met de provincie Zuid-Holland om zelf de opgave voor windenergie in de Ondernemingspolder te realiseren.

Lokale ondernemers zijn voornemens om twee windturbines te realiseren in de Nieuwe Ondernemingspolder in de gemeente Brielle. De windturbines worden geplaatst op de gronden van de twee initiatiefnemers. Deze zijn gelegen zijn aan de weerszijden van de Brielse Brug (N57).

Informatie over het windproject Brielse brug 

Voor vragen over het windproject kunt u gebruik maken van het contactformulier