Wildkamperen is kamperen op een andere plek dan een camping of kampeerterrein. Om de natuur te beschermen, is dit verboden. 

Als u op een andere plek wilt kamperen, hebt u een ontheffing nodig van de gemeente.

Gang van zaken

U vraagt een ontheffing voor wildkamperen aan bij de gemeente.

Meenemen

  • uw geldige identiteitsbewijs

Kosten

Aan de vergunning zijn legeskosten verbonden.

Achtergrond

U ontvangt binnen 8 weken bericht of u de ontheffing krijgt.

Bezwaar maken

Bent u het niet eens met de beslissing van de gemeente? Dan kunt u binnen 6 weken bezwaar maken.

Contact

Bureau BOA
tel: 14 0181
e-mail: bzm.boa@brielle.nl

Lokale regelgeving

Algemene Plaatselijke Verordening