De Wet open overheid (Woo) zorgt ervoor dat burgers toegang hebben tot veel documenten die bij de overheid aanwezig zijn. Het uitgangspunt van de wet is dat alle bestuurlijke documenten openbaar zijn, tenzij er een heel goede reden is om een document niet openbaar te maken.

Van Wob naar Woo,

Uitleg verzoek Wet open overheid

De Wet open overheid (Woo) zorgt voor een meer transparante overheid, die uitlegt wat zij doet en waarom. De Woo heeft per per 1 mei 2022 de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) vervangen.

Veel informatie die de gemeente heeft, staat op de website of in flyers. Bent u op zoek naar (openbare) informatie van de gemeente? Bel dan 14 0181 of neem op een andere manier contact op.

Wie meer wil weten en op zoek is naar documenten die niet openbaar zijn, kan vragen of die documenten openbaar gemaakt kunnen worden. Dit vragen aan een bestuursorgaan van de gemeente wordt een Woo-verzoek genoemd. Naar aanleiding van uw verzoek wordt gekeken of de gevraagde documenten openbaar gemaakt kunnen worden. Als besloten wordt dat dit kan, is deze informatie voor iedereen in te zien.

Hoe kan ik een Woo-verzoek indienen?

Een Woo-verzoek kan zowel per post als per e-mail worden ingediend. Indien u per e-mail een verzoek indient dan dient u hiervoor het adres  info@brielle.nl te gebruiken.

Wat moet er in een Woo-verzoek staan?

Als u een Woo-verzoek indient, geef daarin dan in ieder geval het volgende aan:

•    over welk onderwerp u informatie wilt ontvangen, of welke stukken u precies opvraagt. De informatie moet gaan over beleid van de gemeente, of over de voorbereiding en uitvoering ervan. De informatie moet in documenten staan.
•    op welke manier u de informatie wilt ontvangen (per e-mail of post)
•    uw contactgegevens
•    uw verzoek moet om informatie gaan die de gemeente in bezit heeft.
U hoeft niet uit te leggen waarom u informatie vraagt, maar de reden helpt vaak wel met uitzoeken.
•    dient u een Woo-aanvraag in als vertegenwoordiger of gemachtigde van een organisatie of van ander persoon? Voeg dan bij de aanvraag een machtiging en een kopie van een geldig identiteitsbewijs (zoals rijbewijs, paspoort).

Hoe lang duurt het?

De gemeente heeft 4 weken om uw verzoek af te handelen. Deze periode kan met 2 weken worden verlengd. Als dit zo is, krijgt u bericht met uitleg waarom de gemeente meer tijd nodig heeft.

Meer informatie

Meer informatie over de Woo vindt u op de website van de Rijksoverheid(externe link). Hier kunt u bijvoorbeeld lezen over waarom sommige informatie niet openbaar hoeft te zijn en welke grenzen er zijn aan het geven van overheidsinformatie.