Wat doet het gebiedsteam?

Het Gebiedsteam Brielle biedt - actief – afgestemde en geïntegreerde zorg aan mensen met complexe problemen. Het uitgangspunt is daarbij om betrokkenen zo veel mogelijk op eigen kracht en met hulp van de eigen omgeving aan het oplossen van problemen te werken, waar nodig met ondersteuning van een professional.

In het gebiedsteam werken (onder meer) consulenten Wmo en Jeugd, (school)maatschappelijk werkers, jeugdverpleegkundige, jeugdarts, jeugd- en opvoedcoaches, GZ-psycholoog, verslavingszorg, leerplicht, accounthouder Sociale Dienst en de wijkverpleegkundige.

Al deze deskundigen werken nauw met elkaar samen om snel tot een oplossing te komen voor de vragen van inwoners van Brielle.