Vrijwilligerswerk

Vrijwilligerswerk is werk dat geen cent salaris oplevert. Toch zijn in Nederland meer dan 4 miljoen mensen actief als vrijwilliger. Geld is dus niet altijd belangrijk (soms is er wel sprake van een vergoeding). 

Vrijwilligerswerk heeft veel te bieden. Door vrijwilligerswerk kun je: 

  • Ervaring opdoen of op peil houden. 
  • Contacten leggen met anderen.
  • De eigen horizon verbreden.
  • Scholingsmogelijkheden krijgen
  • Waardering ontvangen.
  • Invulling geven aan vrije tijd.
  • De situatie(s) van medemensen verbeteren.
  • Actief meewerken aan een prettiger samenleving.

Kortom: vrijwilligerswerk is belangrijk, waardevol en nuttig. Zowel voor de maatschappij als voor de vrijwilliger.

Centrum vrijwilligerswerk

Bekijk hier informatie over Centrum Vrijwilligerswerk.

Dit is de link

Brielse vrijwilligerskaart

Hier kunt u de Brielse Vrijwilligerskaart aanvragen. 

Dit is de link

VNG vrijwilligerspolis

Lees hier meer over de Brielle vrijwilligersverzekering.

Dit is de link