Volwassenen (Wmo)

Meedoen in Brielle, ook als u een beperking heeft.

Iedereen in Nederland moet zo lang mogelijk zelfstandig kunnen leven, wonen en mee kunnen doen in de samenleving. Dat geldt voor gezonde mensen, maar ook voor mensen met een ziekte, handicap of beperking. Sommige mensen hebben hulp nodig om zelfstandig te kunnen leven. Bijvoorbeeld bij de boodschappen, of bij klusjes in huis. Ze worden geholpen door familie, bekenden of door vrijwilligers. Of er is professionele hulp nodig.

De regels die de gemeente hanteert voor Wmo voorzieningen vindt u hier:

Brielle Informeert

Nieuwsbrief Sociaal Domein

dit is de link

Ouderen

Uitvoeringsplan Ouderen

dit is de link

Pgb

Persoonsgebonden budget of zorg in natura.

Link

Contact

Contactgegevens Brielle

Link

Ondersteuning Wmo

Ondersteuning vragen, hoe werkt dat?

Link

Aanbieders

Wie zijn de aanbieders waarmee de gemeente een contract gesloten heeft?

Link

Urgentie huisvesting

In uitzonderlijke gevallen kunt u een urgentieverklaring aanvragen.

Dit is de link

Toezichthouder Wmo

Toezicht op de uitvoering Wmo.

Dit is de link

Keukentafelgesprek

Wat gebeurt er bij een keukentafelgesprek?

Link

Eigen bijdrage

Hoe wordt de eigen bijdrage bepaald?

Link

Gehandicapt en parkeren

Informatie over gehandicaptenparkeerkaart en -parkeerplaats.

Dit is de link