Toezichthouder Wmo

Iedere gemeente in Nederland is sinds 1 januari 2015 verantwoordelijk voor het organiseren van ondersteuning en zorg. Dat staat in de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).

Gemeenten hebben daarbij de taak toezicht te houden op de kwaliteit van de uitvoering van de Wmo. In de regio Rotterdam-Rijnmond laten de gemeenten het toezicht uitvoeren door de GGD Rotterdam-Rijnmond. 

Op de website van de GGD Rotterdam Rijnmond kunt u alles lezen over het werk van de toezichthouder.