Participatieverklaring

De Participatieverklaring

Per 1 januari 2017 is het ondertekenen van de participatieverklaring verplicht voor nieuwkomers met een inburgeringsverplichting. Veel gemeenten, waaronder Brielle, bieden al in 2016 een participatieverklaringstraject voor erkende vluchtelingen die nieuw in de gemeente zijn komen wonen.

Wat is de participatieverklaring?

Met het ondertekenen van de participatieverklaring tonen nieuwkomers hun betrokkenheid bij de Nederlandse samenleving en hun bereidheid om daar actief aan bij te dragen. De ondertekening van de participatieverklaring wordt verplicht voor alle nieuwkomers met een inburgeringsplicht.

Wat is een participatieverklaringstraject?

In een participatieverklaringstraject worden afspraken gemaakt nieuwkomers die een inburgeringsplicht hebben over hun inzet en houding gedurende hun eerste maanden en jaren van verblijf in Nederland. Het traject start met een aantal bijeenkomsten waar het belang van integratie in de Nederlandse samenleving wordt benadrukt, waar onder de noodzaak van werken.

De participatieverklaring heeft betrekking op de basisprincipes van onze Nederlandse samenleving.

Begrippen als vrijheid, gelijkwaardigheid en solidariteit staan daarin centraal. De nieuwkomer wordt gewezen op de beschikbare ondersteuning vanuit Rijk, gemeenten, maatschappelijke organisaties en culturele instellingen. De deelname aan het traject is een voorwaarde voor het ondertekenen van de participatieverklaring. Het tekenen van de participatieverklaring wordt een verplicht onderdeel van het inburgeringexamen en is de start van de inburgering.

Wat is het doel van het participatieverklaringtraject?

Het participatieverklaringstraject kent meerdere doelen. De nieuwkomer krijgt niet alleen informatie over de rechten en plichten en de fundamentele waarden van de Nederlandse samenleving. Het traject is ook bedoeld om de nieuwkomers welkom te heten en een band tot stand te brengen tussen de nieuwkomer, de gemeente en de Nederlandse samenleving. De nieuwkomers worden wegwijs gemaakt in Nederland en de gemeente. Ook worden zij geïnformeerd en weerbaar gemaakt tegen misbruik en uitbuiting. Via het traject worden nieuwkomers daarnaast in aanraking gebracht met relevante voorzieningen ten dienste van een snelle inburgering en integratie.Tot slot is een belangrijk doel de nieuwkomers aansluiting te laten vinden op de arbeidsmarkt.