Ontmoeting en samenleven in Brielle

Brielle wil een gemeente zijn waar iedereen mee kan doen en een bijdrage kan leveren om op een prettige manier met elkaar samen te leven. Veel bewoners doen vrijwilligerswerk, helpen hun buren, organiseren activiteiten en zorgen ervoor dat bewoners elkaar kunnen ontmoeten.

Omdat het leuk is, omdat het prettig is contact met anderen te hebben en omdat het Fijn is je te zien.

Centrum vrijwilligerswerk

Fijn je te zien

Brielse vrijwilligerskaart

Dementievriendelijke samenleving

Vrijwilligers-verzekering