Ondersteuning in de Wmo

Een medewerker van de gemeente kijkt eerst samen met u en eventueel met mensen uit uw omgeving (partner en/of familie) welke problemen u ondervindt.

Vervolgens kijken we hoe u zelf het probleem kunt oplossen. Oplossingen zijn vaak dichterbij dan u denkt. U kunt misschien hulp krijgen van familie of buren of gebruikmaken van diensten uit de buurt. Ook zijn er vrijwilligers die u kunnen helpen. Als u, samen met mensen in uw omgeving de situatie niet kunt verbeteren, dan kunt u in aanmerking komen voor een Wmo-voorziening. Hierbij kijken we goed naar uw behoefte en naar wat u nodig heeft. Bijvoorbeeld een rolstoel, een scootmobiel, hulp bij het huishouden of een aanpassing van uw woning. Ook kan het zijn dat individuele begeleiding of dagbesteding voor u nodig is.

Als het gaat om complexe vragen waarbij mogelijk meerdere hulpverleners of voorzieningen nodig zijn, wordt een procesregisseur van het gebiedsteam erbij betrokken.