Kwijtschelding gemeentelijke belastingen

Als je de gemeentelijke belastingen niet kunt betalen, dan kan de gemeente deze misschien kwijtschelden. Dit betekent dat je de belasting dan (gedeeltelijk) niet hoeft te betalen. De gemeente houdt rekening met je inkomen, uitgaven en bezittingen.

Het SVHW verzorgt de gemeentelijke belastingen voor gemeente Brielle.

Wil je meer informatie of wil je een verzoek om kwijtschelding indienen? Neem dan contact op met het SVHW via 0800 – 02 00 873 of kijk op www.svhw.nl.