Jeugdhulp

De gemeente wil meer inzetten op preventie en lichte vormen van hulp om zo de inzet van zware, gespecialiseerde zorg zo veel  mogelijk te voorkomen.

Het versterken van de opvoedingsvaardigheden en zelfredzaamheid van ouders is een belangrijk uitganspunt. Ook moet zorg  zo dicht mogelijk in de omgeving van het kind en het gezin aangeboden worden. Maar altijd moet de gemeente zorgen voor een passend hulp- en zorgaanbod voor alle jeugdigen. Daarbij maken we als gemeente gebruik van het principe één gezin, één plan, één regisseur dat betekent dat we kijken naar het hele huishouden en de hulp die daarin  nodig is.

Enkelvoudige vragen (vragen waarbij slechts een voorziening of probleem aan de orde is) worden afgehandeld door de consulent jeugd. U kunt de consulent Jeugd bereiken via telefoonnummer 0181 – 471111 of e-mail: jeugd@brielle.nl.

Als het gaat om complexe vragen waarbij mogelijk meerdere hulpverleners of voorzieningen nodig zijn, wordt een procesregisseur van het gebiedsteam erbij betrokken.

Beleidsregels Jeugdhulp 2017

Verordening Jeugdhulp