Jeugd

Jeugd

De meeste kinderen groeien zonder problemen op.

Toch kan het zijn dat u vragen heeft over de opvoeding en het opgroeien van uw kinderen. Hiervoor kunt u terecht bij het CJG of het Algemeen maatschappelijk werk.

Ook zijn er jongeren met een beperking, stoornis of aandoening. Jongeren én hun ouders  kunnen bij de gemeente terecht voor hulp en ondersteuning. Over de gemeentelijke jeugdhulp leest u hier meer.

Met vragen over school en het gedrag van uw kind kunt u contact opnemen met de schoolmaatschappelijk werker. Elke school heeft een schoolmaatschappelijk werker. Hoe u in contact komt met deze medewerkers vindt u in de schoolgids of op de website van de school van uw kind.

Is er in jouw gezin iemand die lange tijd veel zorg nodig heeft en maak jij je daar wel eens zorgen over? Zou je daar wel eens over willen praten met iemand die in dezelfde situatie zit? Of advies krijgen van een volwassene? Dat kan. Neem contact op met. Twijfelt u? Neem dan contact op met de jeugdconsulent van de gemeente: via telefoonnummer 0181 – 471111 of e-mail: jeugd@brielle.nl.