Huishoudelijk hulp

Wat is de huishoudelijke hulp toelage?

Met de regeling Huishoudelijke Hulp Toelage (HHT) kunnen inwoners onder bepaalde voorwaarden huishoudelijke hulp tegen een gereduceerd tarief inkopen bij één van de door de gemeente Brielle gecontracteerde aanbieders van huishoudelijke ondersteuning. De gemeente vergoedt de overige kosten rechtstreeks aan uw aanbieder van huishoudelijke hulp.

Wie kunnen de huishoudelijke hulp toelage aanvragen ?

U kunt een aanvraag doen voor de huishoudelijk hulp toelage, als u behoort tot een van de volgende doelgroepen en woonachtig bent in de gemeente Brielle:

 1. U bent mantelzorger van iemand die een indicatie heeft op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) of de Wet langdurige zorg (Wlz). Mantelzorg is onbetaalde zorg die gegeven wordt aan een bekende uit iemands omgeving, zoals de partner, ouders, kind, buren of vrienden. In dit gevalt kunt u via de HHT huishoudelijke hulp inkopen voor werkzaamheden bij de persoon aan wie u mantelzorg verleent of voor uw eigen huishouden. Om hiervoor in aanmerking te komen moet u een kopie van de beschikking van de Wmo of de Wlz bij dit formulier inleveren.
   
 2. U ontvangt huishoudelijke hulp op grond van de Wmo of de Wet langdurige zorg (Wlz). U mag in dit geval via de HHT huishoudelijke hulp inkopen als aanvulling op de reguliere hulp. U mag in overleg met uw aanbieder, alleen voor taken die niet onder de reguliere zorg vallen extra uren inkopen.
   
 3. U heeft huishoudelijke hulp aangevraagd bij de gemeente. Dit is afgewezen omdat er is bepaald dat een ander volwassen persoon die op het adres woont het huishouden geheel of gedeeltelijk kan overnemen. Dit noemen wij gebruikelijke zorg.

Hoeveel uren kunnen er worden aangevraagd?

U kunt maximaal 2 uur per week per persoon HHT aanvragen. Minder kan natuurlijk ook. U hoeft niet wekelijks hulp in te kopen, dit kan bijvoorbeeld ook eenmaal per maand, afhankelijk van wat u nodig heeft. 

Wat zijn de kosten van de HHT uren voor u?

Voor de HHT betaalt u een eigen bijdrage aan de aanbieder van € 5,00 per uur, hiervoor ontvangt u een factuur. De uren worden pas ingezet als uw betaling bij de aanbieder is binnengekomen. De gemeente vergoedt de overige kosten rechtstreeks aan uw aanbieder. 

Wat moet u doen als u met de HHT uren mag inkopen?

Als uw aanvraag wordt goedgekeurd kunt u contact opnemen met één van de aanbieders om afspraken te maken over de inzet van HHT.

Voor Brielle zijn dit:

 • Tzorg, 088 0025500        
 • Actiefzorg, 088 7508200
 • Thuiszorg DAT, 0181-644509   
 • Matilda, 076-3001209