Huishoudelijk hulp

Wat is de huishoudelijke hulp toelage?

Met de regeling Huishoudelijke Hulp Toelage (HHT) kunnen inwoners onder bepaalde voorwaarden huishoudelijke hulp tegen een zeer gereduceerd tarief inkopen bij één van de door gemeente Brielle gecontracteerde aanbieders van huishoudelijke ondersteuning. Wanneer u tot de doelgroep behoort, betaalt u zelf €5,00 per uur. De gemeente vergoedt de overige kosten rechtstreeks aan uw aanbieder van huishoudelijke hulp. 

Wie kunnen de huishoudelijke hulp toelage aanvragen ?

U kunt een aanvraag doen voor uren huishoudelijk hulp als u behoort tot een van de volgende doelgroepen en woonachtig bent in de gemeente Brielle:

  1. U bent mantelzorger van iemand die een indicatie heeft op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) of de Wet langdurige zorg (Wlz). U kunt via de HHT huishoudelijke hulp inkopen voor werkzaamheden bij de persoon aan wie u mantelzorg verleent of voor uw eigen huishouden zodat de mantelzorg minder belastend voor u is. Om in aanmerking te komen moet u een kopie van de beschikking van de Wmo of de Wlz bij dit formulier inleveren.
  2. U ontvangt van de gemeente huishoudelijke hulp op grond van de Wmo. U mag huishoudelijke hulp inkopen als aanvulling op de reguliere hulp via de gemeente. U mag alleen voor taken die niet onder de reguliere zorg vallen extra uren inkopen. Dit kan in overleg met uw huidige aanbieder.
  3. U heeft huishoudelijke hulp aangevraagd bij de gemeente omdat u of iemand anders binnen het huishouden een (tijdelijke) beperking is. Dit is afgewezen omdat er is bepaald dat een ander volwassen persoon die op het adres woont het huishouden geheel of gedeeltelijk kan overnemen. Dit noemen wij gebruikelijke zorg.

Hoeveel uren kunnen er worden aangevraagd?

U kunt maximaal 2 uren per week per persoon/huishouden aanvragen. Minder kan natuurlijk ook. Ook hoeft u niet iedere week de hulp in te kopen, het kan bijvoorbeeld ook eenmaal per maand, afhankelijk van wat u nodig heeft.

Wat zijn de kosten van de HHT uren voor u?

U betaalt een eigen bijdrage voor de HHT uren van € 5,00 per uur. U betaalt deze bijdrage aan de aanbieder. De aanbieder zal u hiervoor een rekening sturen. De uren worden pas ingezet als uw betaling bij de aanbieder is binnengekomen.

Wat moet u doen als u met de HHT uren mag inkopen?

Als uw aanvraag wordt goedgekeurd kunt u contact opnemen met één van de aanbieders van huishoudelijke hulp van de gemeente om afspraken te maken over de inzet van HHT uren huishoudelijke hulp. Voor Brielle zijn dit:

  • Tzorg, telefoonnummer 088 0025500        
  • Actiefzorg, telefoonnummer 088 7508200
  • DAT, telefoonnummer 0181 644509