Huiselijk geweld

Blijf er niet mee rond lopen!

Huiselijk geweld en kindermishandeling komen vaak voor, op alle leeftijden en in alle culturen. Als je zelf slachtoffer bent, ben je dus niet de enige. Bij Veilig Thuis kun je advies krijgen en het melden als je je zorgen maakt over iemand anders. 

Veilig Thuis is er voor iedereen. Voor kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen. Als je zelf slachtoffer bent, als iemand anders (misschien) slachtoffer is, of als je zelf geweld gebruikt. Het kan gaan om allerlei vormen van geweld.

Veilig Thuis

Meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling.

Link

Contact

Contactgegevens Veilig Thuis

Link