Hoe werkt het gebiedsteam?

Om te zorgen dat alle hulp die nodig is, ook goed en op het juiste moment wordt geleverd, zijn er drie procesregisseurs:

  1. de procesregisseur Jeugd (tot 23 jaar),
  2. de procesregisseur Doorzettingsmacht (als de veiligheid in het geding is),
  3. de procesregisseur Zorg voor volwassenen.

Deze procesregisseurs halen alle benodigde deskundigen bij elkaar om samen met de betrokken cliënt / het gezin te overleggen wat er moet gebeuren. Dit heet een multidisciplinair overleg. Ze zorgen ook dat er één aanspreekpunt (de casusregisseur) is voor de cliënt / het gezin, die samen met hen een plan maakt. De casusregisseurs zorgen ook voor goede afstemming tussen de hulpverleners en coördinatie van de uitvoering van het plan. Als blijkt dat er onvoldoende voortgang is of bijvoorbeeld partijen hun afspraken niet nakomen, kunnen zij de procesregisseur weer om hulp vragen.