Gezondheid

Een gezond Brielle doen we samen.

Gezondheid is meer dan de afwezigheid van ziekte. Gezondheid gaat over lichamelijk, geestelijk en sociaal welbevinden. Iedereen is er voor verantwoordelijk zelf zoveel  mogelijk gezonde keuzes te maken. Maar soms is dat lastig. Wat is nu eigenlijk gezond. Daarom is informatie (bijvoorbeeld van de GGD of de Huisarts, maar ook via het Centrum voor Jeugd en Gezin) erg belangrijk.

Tegengaan van eenzaamheid

Advies en hulp bij eenzaamheid.

dit is de link

Huisartsen

Vindt Brielse huisartsen via de sociale kaart.

Dit is de link

GGD

De GGD Rotterdam-Rijnmond zet zich in voor een goede en voor iedereen toegankelijke gezondheidszorg.

Link

AED

Een groot aantal openbare en verenigingsgebouwen beschikt over een AED.

Link