Gezondheid

Een gezond Brielle doen we samen.

Gezondheid is meer dan de afwezigheid van ziekte. Gezondheid gaat over lichamelijk, geestelijk en sociaal welbevinden. Iedereen is er voor verantwoordelijk zelf zoveel  mogelijk gezonde keuzes te maken. Maar soms is dat lastig. Wat is nu eigenlijk gezond. Daarom is informatie (bijvoorbeeld van de GGD of de Huisarts, maar ook via het Centrum voor Jeugd en Gezin) erg belangrijk.

Download hier de Nota lokaal gezondheidsbeleid

Meldpunt eenzaamheid

Huisartsen

Vindt Brielse huisartsen via de sociale kaart.

Dit is de link

Brielle tegen eenzaamheid

GGD

Dementievriendelijke samenleving

AED

Gezonde school en genotsmiddelen