Gebiedsteam

Soms hebben mensen zo veel problemen tegelijk dat ze er niet meer uitkomen. Zij kampen met bijvoorbeeld lichamelijke, geestelijke, financiële problemen, komen in aanraking met de politie, hebben vragen over opvoeden of hebben moeite huisvesting te houden of te vinden. Opeenstapeling van problemen kan er toe leiden dat mensen in een isolement raken, overlast gaan veroorzaken, zichzelf verwaarlozen of een gevaar worden voor zichzelf of anderen. In deze gevallen kan het gebiedsteam Brielle uitkomst bieden.

Het Gebiedsteam Brielle komt in actie wanneer:

  • Meer dan twee instanties zorg of hulp bieden aan één cliënt en zij de taken en rollen goed willen verdelen.
  • Een cliënt in een complexe of ernstige situatie zit, waarbij regie nodig is.

Wat doet het gebiedsteam?

Het gebiedsteam biedt zorg aan mensen met complexe problemen

Link

Hoe werkt het gebiedsteam?

Het gebiedsteam werkt met procesregisseurs.

Link

Contact

Contact met het gebiedsteam loopt via de gemeente.

Dit is de link