Dementie vriendelijke samenleving

Brielle wil een dementievriendelijke samenleving zijn.

Dementievriendelijke samenleving is een initiatief van Alzheimer Nederland. Het betekent dat we met elkaar er voor zorgen dat mensen die lijden aan dementie zo lang mogelijk als volwaardige burgers aan de samenleving kunnen deelnemen. Daarvoor moet er natuurlijk voldoende ondersteuning zijn maar daarnaast is het ook belangrijk dat de omgeving weet wat dementie is en hoe hier mee om te gaan. Niet alleen de directe familie maar bijvoorbeeld ook de bankmedewerker, winkeliers en de buschauffeur. En vergeet de bewoners uit de buurt niet. In Brielle werkt de gemeente hierin samen met Stichting Welzijn Ouderen.

Om dementievriendelijk te worden, kunnen bijvoorbeeld medewerkers van de gemeente en vrijwilligers een training volgen over hoe dementie te herkennen en hoe er mee om te gaan. Organisaties, verenigingen en instellingen kunnen er zelf ook bijdragen dat mensen die aan dementie lijden, zo lang mogelijk mee kunnen doen. Bijvoorbeeld door extra vrijwilligers in te zetten of een speciale activiteit te organiseren. Op de website www.samendementievriendelijk.nl staan nuttige tips over hoe u mee kunt helpen.

Wilt u meer informatie over Brielle dementie vriendelijk? Neem dan contact op met Stichting Welzijn Ouderen of de afdeling Beleid van de gemeente Brielle via 0181 471 111.

Heeft u vragen omdat uzelf of iemand in uw omgeving te maken heeft met dementie? Neem dan op met de afdeling Voorzieningen, Wmo-loket.