Brielle tegen eenzaamheid

De invloed van eenzaamheid is groot. Zeker langdurige eenzaamheid leidt tot gezondheidsrisico’s, minder meedoen in de samenleving en een gevoel dat welzijn of geluk ver weg is. Daarom heeft de gemeente een actieplan opgesteld.

Brielle start de komende maanden een campagne over eenzaamheid. Hierin geven we informatie over het herkennen van eenzaamheid en wat er in de gemeente Brielle allemaal te doen is aan activiteiten om andere mensen te ontmoeten. Aan het eind van het jaar wordt er ook een website gelanceerd waar u alle informatie kunt vinden over de activiteiten in Brielle, voor het vinden van vrijwilligerswerk en waar u uw vragen kunt stellen. Hiermee zetten we het probleem op de kaart en proberen we een samenleving te creëren waarin inwoners naar elkaar omkijken.

Als u wilt helpen.....

Als u eenzaam bent.....