Adviesraad Sociaal Domein (Wmo)

De Adviesraad Sociaal Domein: betrokken meedenkers

Een belangrijk onderdeel van de Wet maatschappelijke ondersteuning is dat de gemeente haar inwoners betrekt bij het maken van plannen en nemen van beslissingen. Zo wordt het beleid afgestemd op de behoeften in de samenleving. Door de uitbreiding van de gemeentelijke taken wordt meegedacht over onderwerpen als o.a. de Wmo en de Jeugdwet.

De taak van de Adviesraad Sociaal Domein (ASD) is het vertegenwoordigen van Brielse burgers. De ASD geeft het College gevraagd Ć©n ongevraagd advies.

U bent van harte uitgenodigd!

Eenmaal per maand komen we bij elkaar in het stadskantoor en bespreken we onderwerpen waarover de gemeente advies heeft gevraagd. Of we behandelen een thema dat we zelf aan de gemeente willen voorleggen. Deze bijeenkomsten zijn openbaar en dus voor iedereen toegankelijk. Wie belangstelling heeft is van harte welkom.

Contactgegevens Adviesraad Sociaal Domein Brielle:

Postbus 101
3230 AC Brielle
0181 - 47 11 11
E-mail: asd@brielle.nl

Wie doet wat?

De leden van de Adviesraad Sociaal Domein stellen zich voor.

Dit is de link

Vergaderingen

Hier vindt u de vergaderdatums en de verslagen.

Dit is de link