STC-Brielle heeft samen met gemeente Brielle en partijen als Deltalinqs en InnovationQuarter het plan voor de doorontwikkeling naar een campus Groene Chemie ontwikkeld.

STC-Group Brielle wil als campus Groene Chemie aansluiten bij het campusnetwerk van de MRDH. Voor de doorontwikkeling naar een campus, waarbinnen onderwijs, bedrijfsleven en overheid samenwerken aan een betere aansluiting tussen arbeidsmarkt en onderwijs, is deze week door gemeente Brielle bij de MRDH een projectbijdrage aangevraagd. Op 15 juli 2020 neemt de MRDH daarover een besluit.

STC-Group Brielle is al decennia lang de hofleverancier van procesoperators en maintenancepersoneel voor de haven van Rotterdam. Binnen de chemiesector dreigt een kwalitatief en kwantitatief tekort aan personeel met kennis van de nieuwe technieken. De haven heeft vol ingezet op de energietransitie. De STC-Group Brielle wil met de doorontwikkeling naar de campus Groene Chemie zorgen dat het personeel voor deze transitie wordt opgeleid.

Ook de innovatieve energieopwekking in de regio wordt steeds belangrijker; Zonne-energie, windenergie, geothermie en waterstof gaan ook buiten het havencomplex een grote rol spelen in de regio. Het MKB in de regio Zuid-Hollandse Delta, waaronder de agrarische sector, krijgt steeds meer behoefte aan personeel met kennis van bouw en onderhoud van deze complexe installaties. De campus in Brielle biedt innovatief onderwijs dicht bij huis. Het gaat om MBO-onderwijs (MBO 2, 3 en 4), bijscholing en omscholing.