Het Wellerondom was, onder andere door geparkeerde fietsen en motoren, behoorlijk vol geraakt. Inmiddels zijn de overbodige elementen weggehaald, zodat het monument, schavot en het opgeknapte kanon zichtbaarder zijn. 

Op het Sint Catharijnehof zijn bomen en bolgewassen in het gras toegevoegd. Het gras bij het verzetsmonument is  verhard zodat er een mooi pleintje is ontstaan die gebruikt kan worden bij herdenkingen. Aan de achterzijde van de kerk (zijde Wellerondom) is de entree opgeruimd. Onder andere door het samenvoegen van verkeersborden, zodat het zicht op de Catharijnekerk vanaf het Wellerondom vrij is gemaakt. Tot slot is aan de gemeente Brielle een bronzen beeld van Willem van Oranje samen met Charlotte de Bourbon geschonken, dat op 10 december 2021 een plek heeft gekregen aan de achterzijde van de kerk.