In de zomer van 2020 is een eerste voorstel gepresenteerd voor het 'ontrommelen' van het Wellerondom. De ambitie is om het oorspronkelijke karakter van het Wellerondom en de historische elementen meer tot hun recht te laten komen. Hier zijn een aantal suggesties voor gedaan die met omwonenden, horecaondernemers en de klankbordgroep zijn besproken.

Het ontwerp

Het Wellerondom is, onder andere door geparkeerde fietsen en motoren, behoorlijk vol geraakt. In het ontwerp voor het Wellerondom zijn de overbodige elementen weggehaald, zodat het monument, schavot en het kanon meer in het zicht komen. 

Het voorstel is voor het Wellerondom te vinden op pagina 9 en 10

Stand van zaken

Met de opgehaalde reacties is een voorstel gemaakt dat in februari 2021 aan de gemeenteraad is aangeboden. De planning is om deze zomer te starten met de uitvoerende werkzaamheden en ze af te ronden in september 2021.