Bezoek het stadskantoor of de stadswerf alleen op afspraak(externe link) of telefonische afspraak: 0181 471111. 

Water en riolering

De gemeente is voor inwoners het eerste aanspreekpunt voor alle vragen rondom water in het bebouwd gebied.

De gemeente heeft een zogenaamd waterloket. U kunt bij dit waterloket terecht met al uw vragen over oppervlaktewater, riolering en grondwater.

Al het water in Brielle moet veilig en milieuvriendelijk worden afgevoerd. Hier zorgt de gemeente voor. Ook werkt zij, samen met u, aan het verminderen van overlast door hoge grondwaterstanden en harde regenval. Hieronder vindt u meer informatie over het water en de riolering in de gemeente Brielle. Daar kunt u ook vinden waar uw eigen verantwoordelijkheden liggen als burger en wat u zelf kunt doen op het gebied van water. Ook kunt u water- of grondwateroverlast melden. 

Informatie over water in een overzicht