Het is verboden een voertuig op de openbare weg te parkeren om te verkopen.
U hebt hiervoor een ontheffing nodig.


Let op

U mag wel rondrijden met uw voertuig waarop u een papiertje ‘te koop’ geplakt hebt.

Gang van zaken

U vraagt de ontheffing aan bij de gemeente.

Meenemen

  • geldig kentekenbewijs
  • verklaring over de plaats van uw auto en de periode van te koop zetten

Kosten

Aan de vergunning zijn legeskosten verbonden.

Contact

Bureau BOA
tel: 14 0181
e-mail: bzm.boa@brielle.nl

Lokale regelgeving

Algemene Plaatselijke Verordening