Volgens de Wet Vervoer Gevaarlijke Stoffen is het verboden om gevaarlijke stoffen te vervoeren op andere wegen dan die voor dat transport zijn aangewezen. Dit betekent dat vervoer van gevaarlijke stoffen slechts op een beperkt aantal wegen wordt toegestaan.

  Route

  De route gevaarlijke stoffen betreft de N57 en slechts een klein gedeelte van de N218. Dit is alleen het gedeelte vanaf de N57 naar het industrieterrein Seggelant en weer terug naar de N57. Zie hiervoor
  de routekaart.

  Ontheffing

  U kunt, als burger, bedrijf of instelling, schriftelijk bij de gemeente een verzoek indienen voor een ontheffing van dit verbod. Het is dan ook van belang dat u aangeeft waarom u het vervoer niet anders kunt regelen, bijvoorbeeld omdat u moet laden of lossen binnen de bebouwde kom.

  Waar kunt u terecht?

  U kunt ontheffing schriftelijk aanvragen via:

  Gemeente Brielle
  afdeling RO
  Postbus 101
  3230 AC Brielle

  Bij de ontheffingsaanvraag moet u het volgende vermelden:

  • gegevens transporteur;
  • welke stoffen worden vervoerd;
  • afleveradres;
  • de te rijden route;
  • motivatie/noodzaak van de aanvraag.

  Meer informatie

  Voor meer informatie of voor het bespreken van een verzoek kunt u contact opnemen met de gemeente Brielle, telefoonnummer 14 0181.

  Te downloaden: Kaartje route gevaarlijke stoffen