Soms heeft u een ontheffing nodig als u iets wilt doen op of aan de openbare weg. Bijvoorbeeld als u:

een verhuiswagen of kraan op de weg wilt plaatsen (waarbij de weg gedeeltelijk wordt afgesloten),
bouwwerken plaatst,
fietstochten of evenementen organiseert.
U vraagt hiervoor een ontheffing aan bij de wegbeheerder.

Waar moet ik ontheffing aanvragen?

voor rijkswegen: ministerie van Infrastructuur en Milieu
voor provinciale wegen: Gedeputeerde Staten
voor wegen onder beheer van het waterschap: het waterschap
voor andere openbare wegen: de gemeente
voor eisen aan voertuigen: de RDW

Gang van zaken

Als het gaat om wegen die onder het beheer bij de gemeente vallen dan vraagt u de ontheffing aan bij de gemeente. Geef bij uw aanvraag de volgende informatie:

  • plaats, datum en tijdstip van uw activiteit
  • reden en noodzaak van de ontheffing

Meenemen

  • uw geldige identiteitsbewijs

Kosten

Aan de vergunning zijn legeskosten verbonden.

Contact

Bureau BOA
tel: 14 0181
e-mail: bzm.boa@brielle.nl