Tijdens de viering van 1 april zullen in de binnenstad van Brielle diverse verkeersmaatregelen worden genomen.

De binnenstad zal tussen 09:00 en 17:00 uur worden afgesloten voor verkeer. Tevens zullen in en op een aantal straten en wegen tijdelijke parkeerverboden gelden.

Reeds geplaatste voertuigen dienen vóór 1 april 01.00 uur verwijderd te zijn.

Parkeerverboden:

  1. Binnenstad:
    Nieuwstraat, Geuzenstraat, Molenstraat vanaf de Nieuwstraat tot en met Molenstraat 6, Franschestraat, Voorstraat, Maarland Zuidzijde huisnummers 1 t/m nr. 27 en 29 t/m 32, Maarland Noordzijde tussen de Dijkstraat en de Rochus Meeuwiszoonweg ter hoogte van de Prikkevest, Turfkade, Varkensstraat. 
  2. Buiten de binnenstad: 
    Waterweg, Langesingel, Oosterlandsedijk.

De bebording op de locatie is leidend. Als uw voertuig weggesleept wordt dan kunt u geen rechten ontlenen aan informatiebrieven of andere publicaties anders dan de informatie op de bebording. 

Mits hierdoor geen gevaarlijke situaties ontstaan zal slechts aan degenen die kunnen aantonen dat zij in de binnenstad van Brielle wonen op verzoek doorgang worden verleend bij de toegang Pieter v.d. Wallendam (vlakbij restaurant Lotus). Tevens zal aan motorrijders en houders van een gehandicaptenparkeerkaart doorgang worden verleend. 

Het is niet toegestaan om voertuigen te plaatsen buiten de daarvoor aangewezen en als zodanig herkenbare parkeerplaatsen in de gehele binnenstad. Wij wijzen u erop dat de wegsleepregeling van kracht is. Wij raden aan uw auto elders te parkeren of op een andere wijze naar de binnenstad te komen.

Voor informatie over de verkeersmaatregelen verwijzen wij u naar de website: www.overheid.nl.