Bezoek het stadskantoor of de stadswerf alleen op afspraak(externe link) of telefonische afspraak: 0181 471111. 

Verhuizen

Aangifte van verhuizing doet u via de digitale formulieren aan de onderzijde van deze pagina.

Veelgestelde vragen kunt u hieronder terugvinden.

U gaat verhuizen binnen de gemeente?

Dan moet u dit binnen vijf dagen na de adreswijziging doorgeven bij de afdeling burgerzaken, dit kan digitaal. U laat u dan overschrijven van het oude naar het nieuwe adres. 

Komt u vanuit een andere gemeente in Brielle wonen?

Dan doet u hiervan binnen vijf dagen na aanvang van het verblijf aangifte bij de afdeling burgerzaken, dit kan digitaal.

Wordt u als eerste ingeschreven op een adres? Voeg dan een kopie van de huurovereenkomst of het koopcontract toe.

Inwonen of samenwonen?

Gaat u samenwonen of inwonen dan is een "verklaring van de hoofdbewoner" noodzakelijk. Dit is de schriftelijke toestemming van de hoofdbewoner. De hoofdbewoner kan het formulier verklaring inwoning of samenwoning online invullen en verzenden. U kunt daarvoor het onderstaande formulier "Verklaring inwoning of samenwoning" gebruiken.

Vertrekt u naar een andere gemeente?

Aangifte hiervan gaat dan via de gemeente waar u gaat wonen.

Komt u vanuit het buitenland in Brielle wonen?

Dan moet u hiervan binnen vijf dagen na aanvang van het verblijf aangifte doen bij de afdeling burgerzaken.

Neem daarvoor het volgende mee:

  • Uw reisdocument.
  • Uittreksels uit het geboorteregister en eventueel uit het huwelijksregister.
  • Als u van de Nederlandse Antillen of Aruba komt, het aan u afgegeven verhuisbericht.

Vertrekt u naar het buitenland?

Dan doet u hiervan, uiterlijk vijf dagen voor vertrek, schriftelijk aangifte bij de afdeling burgerzaken. Of gebruik onderstaande knop om uw aangifte digitaal te doen.