Wilt u een steiger, container, bouwkeet of dergelijke plaatsen? En maakt u daarbij gebruik van de openbare ruimte? Dan heeft u een vergunning nodig. De openbare ruimte, zoals een weg, straat of voetpad moet namelijk voor iedereen bereikbaar zijn. U vraagt uiterlijk 2 weken voordat de werkzaamheden starten een vergunning aan via onderstaand aanvraagformulier.

Afhandeling

Zodra wij uw aanvraag ontvangen, ontvangt u binnen 14 dagen een schriftelijke beslissing. Op uw vergunning vermelden wij voor welke periode deze geldig is.

Het formulier opent door op de onderstaande link te klikken

Aanvraagformulier steiger, container en dergelijke plaatsen

Kosten plaatsen container(s)

Wilt u een container plaatsen om bijvoorbeeld bouwmaterialen af te voeren?
Dan zijn de kosten als volgt:

  • Op de eerste twee dagen is het plaatsen van de container kosteloos;
  • Op elke volgende dag of gedeelte daarvan zijn de kosten € 38,55 per dag.

Kosten plaatsen steiger

Wilt u van de openbare gemeentegrond gebruik maken om bijvoorbeeld een reparatie uit te (laten) voeren? Dan zijn de precariokosten € 2,65 per m2 per maand.