Scholen kunnen van de gemeente een vergoeding krijgen voor huisvestingsvoorzieningen. De gemeente is verantwoordelijk voor het betalen van (vervangende) nieuwbouw en uitbreiding van scholen.

Contact

afdeling beleid
tel: 14 0181
e-mail: slz.beleid@brielle.nl

Lokale regelgeving

  • Gemeentelijke huisvestingsverordening

  • Huisvestingsverordening