Hoe vaak worden de minicontainers geleegd?

De frequenties van het legen zijn:

  • Oud-papier (OPK): éénmaal per vier weken;
  • Plastic- metaalverpakkingen en drankenkartons (PMD): éénmaal per twee weken;
  • Groente-, fruit- en tuinafval (GFT): éénmaal per twee weken;
  • Restafval (alleen buitengebied): éénmaal per vier weken.

Waarom zit er een barcode chip in de minicontainers?

Op de minicontainers zit aan de zijkant een sticker met barcode en chip waarop staat aangegeven voor welke afvalsoort de minicontainer bedoeld is en bij welk adres de minicontainer hoort. Tevens is er een chip ingebracht. Hierdoor weten wij dat ieder adres de juiste minicontainer(s) heeft en hoeveel mini-containers er geleegd moeten worden. Verder kunnen de barcode en chips gebruikt worden voor bijvoorbeeld het identificeren van gevonden minicontainers en het bijhouden van defecten en reparaties.

Ik woon in het buitengebied, kan ik ondergrondse containers gaan gebruiken?

Nee, in het buitengebied zijn geen ondergrondse containers geplaatst omdat de (loop)afstand naar een ondergrondse container veelal erg groot zou zijn. Uw milieupas kent ook geen toewijzing om ondergrondse (restafval)containers elders in de gemeente te openen.

Ik woon in het buitengebied, kan ik een grotere of een extra restafvalcontainer krijgen? 

Nee, u kunt geen grotere of een extra restafvalcontainer krijgen. Uit ervaringen blijkt namelijk dat mensen dan onbewust toch minder afval gaan scheiden. Als u al uw GFT, papier (OPK) en plastic (PMD) zoveel mogelijk in de aparte mini-containers doet, dan past het resterende restafval dat overblijft in uw restafvalcontainer.

Welk afval moet in welke minicontainer?

De nieuwe minicontainer met de blauwe deksel is bestemd voor papier (OPK) en de minicontainer met oranje deksel voor plastic (PMD). Daarnaast is in de brochure voor enkele honderden materialen aangegeven in welke minicontainer dit afval thuishoort. Ook wijst de AfvalWijzer app u de juiste bak voor uw afval. Daarnaast is er veel over te vinden op de website van Milieu Centraal(externe link). Op deze website vindt u ook andere nuttige en interessante informatie over afval.

Hoor ik PMD-afval in doorzichtige zakken aan te bieden?

Het advies is om plastic afval in doorzichtige zakken in de PMD mini-container te doen. In ieder geval niet in grijze vuilniszakken, die worden aangezien voor restafval.

Kan ik een extra minicontainer krijgen?

Voor GFT-afval is het mogelijk om een extra minicontainer te krijgen. Net als nu het geval is. Wilt u een extra GFT minicontainer? Neem dan contact met ons op, per mail via grondgebied@brielle.nl.

Kan de gemeente door de chip zien hoe vaak mijn minicontainer geleegd wordt?

Nee, dat is niet mogelijk, en dat is niet het doel van de chip. De chips in de minicontainers bevatten alleen adresgegevens en geen persoonsgegevens.

Het chippen van de minicontainers is volgens mij alleen maar om DIFTAR (betalen per kilo of per containerledeging) in te voeren. Daar wil ik niet aan meewerken.

De gemeente heeft geen plannen om DIFTAR - betalen per kilo of per keer - in te voeren.

Ik vind de chips een schending van mijn privacy, kan ik minicontainers zonder chip krijgen?

Nee, u kunt geen minicontainers zonder chip krijgen. De chips zijn gekoppeld aan adres, niet aan personen. Er worden dus geen persoonsgegevens geregistreerd. Wie ze heeft laten legen, hoe vol ze zijn, of er alleen afval van uzelf in heeft gezeten, etc. is niet bekend. Het gebruik van de chips schendt uw privacy dus niet. Het gebruik van de gegevens voldoet aan de Privacywetgeving.

Wat gebeurt er als ik de chips toch zelf uit de minicontainers haal?

Binnen het containermanagement-systeem is de chip van belang. Als u zelf de chips uit de minicontainers haalt, herkent de inzamelwagen de minicontainer niet en worden uw minicontainers niet meer geleegd. De minicontainers zijn eigendom van de gemeente. Als u schade toebrengt aan de minicontainers, dan kunnen herstelkosten bij u in rekening worden gebracht.

Ondergrondse restafvalcontainer

Ik moet de ondergrondse restafvalcontainer openen met mijn milieupas, klopt dat?

Ja, iedereen in Brielle moet de milieupas gebruiken om de ondergrondse containers te openen. 

Zijn er openingstijden voor de ondergrondse containers?

Er zijn geen openingstijden voor de ondergrondse containers. Het gebruik kan in feite 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Het gebruik in de late avonduren en in de nachtelijke uren is niet gewenst, omdat dit geluidsoverlast voor omwonenden kan opleveren. Gebruik de ondergrondse containers daarom tussen 07.30 uur en 22.00 uur.

Geeft mijn milieupas toegang tot de Stadswerf?

Ja, uw milieupas geeft toegang tot de Stadswerf. Het niet kunnen tonen van de milieupas kan leiden tot het niet toelaten op de Stadswerf. Bij de slagboom kan steekproefsgewijs gecontroleerd worden of u uw milieupas kunt tonen. De slagboom kan alleen geopend worden met de milieupas. Neem om teleurstellingen te voorkomen altijd uw milieupas mee als u naar de Stadswerf gaat.

Wat is de toegevoegde waarde van de milieupas?

Iedere huisaansluiting in de gemeente, waar afvalstoffenheffing wordt betaald, heeft de beschikking over een milieupas voor het gebruik van de ondergrondse containers. Per huisaansluiting zijn er in de directe woonomgeving minimaal twee (soms drie) locaties met ondergrondse containers voor restafval aan de milieupas gekoppeld. Bewoners van een appartement hebben ook een toewijzing voor ondergrondse containers voor oud-papier (OPK) en plastic (PMD).

Door deze toewijzing wordt het gebruik van een ondergrondse container gespreid naar woonomgeving en hoeveelheid huisaansluitingen (gebruikers) en wordt voorkomen dat bepaalde containers snel vol zitten omdat ze in een bepaalde loop- of rijroute liggen. Het gevolg zou zijn dat andere containers die bijvoorbeeld niet op een doorgaande route liggen, minder worden benut en leeg blijven.

Door het gebruik van een milieupas wordt ook voorkomen dat er illegaal bedrijfsafval in de ondergrondse containers wordt gestort. Met deze werkwijze is er controle op de vulgraad van een container en kan ook op de lediging van de ondergrondse containers worden gestuurd.

Milieupas kwijt / weer gevonden

Ik ben mijn milieupas kwijt, wat nu?

Bij vermissing en/of beschadiging van de milieupas wordt de pas geblokkeerd. Er kan een nieuwe milieupas worden aangevraagd.

Ik heb de milieupas die ik heb laten blokkeren inmiddels terug gevonden, kan ik de pas weer gebruiken?

Nee, dit kan niet. Indien de milieupas is geblokkeerd kan deze niet meer gedeblokkeerd worden. 

Ik ben verhuisd en heb daardoor geen milieupas, wat nu?

In feite moet u de milieupas van de vorige bewoners overnemen. Bij verhuizing moet de milieupas op het adres achterblijven.Indien dit niet is gebeurd moet er, omdat u een nieuwe bewoner bent, een nieuwe milieupas worden aangevraagd of stuur een mail naar grondgebied@brielle.nl.

Ik wil een gaatje maken in de milieupas, kan dit?

Indien u een gat in de milieupas maakt, om er bijvoorbeeld een keycord aan te bevestigen, wordt de pas onbruikbaar. Gebruik eventueel een klemmende pashouder waar u een keycord aan kunt vastmaken zodat de pas heel en bruikbaar blijft.

Kan ik luiers en incontinentiemateriaal apart aanbieden?

Nee, luiers en incontinentiemateriaal worden niet apart ingezameld omdat dit materiaal nog niet apart verwerkt kan worden. Luiers en incontinentiemateriaal moet dus in de restafvalcontainer. Momenteel wordt vanuit de rijksoverheid, samen met producenten en verwerkers onderzocht hoe luiers en incontinentiemateriaal veilig verwerkt en gerecycled kunnen worden. Het zijn vooral de medicijnresten die erin terecht kunnen komen die een veilige recycling moeilijk maken.

Als ik fysiek niet in staat ben om het restafval naar een ondergrondse verzamelcontainer te brengen, is daar dan een oplossing voor?

Indien u fysiek niet in staat bent om uw restafval weg te brengen naar een ondergrondse verzamelcontainer komt u misschien in aanmerking voor de toekenning van een “zorgcontainer” voor huishoudelijk afval. Aan de toekenning hiervan zijn regels gebonden. Neemt u contact met ons op via het telefoonnummer 14 0181 of per mail via grondgebied@brielle.nl