Met uw stempas en een identiteitsbewijs kunt u op de dag van de verkiezing stemmen in een stemlokaal. Uw identiteitsbewijs mag maximaal 5 jaar verlopen zijn.

Gezondheidscheck

Kiezers mogen alleen bij het stembureau naar binnen als ze zelf een gezondheidscheck hebben gedaan. Houdt u hier rekening mee dat u dit van te voren gedaan heeft. 

In het stemlokaal krijgt u een stembiljet van een stembureaulid. Hierop maakt u in het stemhokje uw keuze voor de kandidaat van uw partij. Dit doet u door het vakje voor de naam rood te kleuren. Wij verzoeken u om hiervoor een rood potlood of rode stift vanuit huis mee te nemen.

Heeft u uw keuze gemaakt? Dan vouwt u het stembiljet dicht, zodat uw keuze niet zichtbaar is. Hierna stopt u het stembiljet in de stembus.

Blanco stem bij verkiezingen

Wilt u geen kandidaat kiezen, maar wel gebruik maken van uw stemrecht? Dan kunt u een blanco stem uitbrengen. U gaat dan naar het stemhokje, vult niets in op het stembiljet en doet het blanco stembiljet in de stembus. 

Uw blanco stem heeft geen invloed op de zetelverdeling. Dit geldt ook als u niet gaat stemmen. Een blanco stem of een niet-uitgebrachte stem gaat dus niet naar de grootste partij. Een blanco stem telt wel mee bij de opkomst van de verkiezing.

Verkeerd ingevuld stembiljet of vergissing

Kleurt u op het stembiljet meerdere vakjes in of tekent of schrijft u op het formulier? Dan kan dat uw stem ongeldig maken. Heeft u per ongeluk uw stembiljet ongeldig gemaakt of heeft u zich vergist? Dan mag u eenmalig een nieuw stembiljet vragen bij de stembureauleden in het stemlokaal.

Stemming is geheim

De opstelling van de stemhokjes in het stemlokaal moet zo zijn dat niemand kan zien op wie u stemt. U moet dan ook in uw eentje uw stem uitbrengen.

Hulp in stemhokje

Alleen mensen die vanwege hun lichamelijke gesteldheid niet zelfstandig kunnen stemmen, mogen hulp krijgen in het stemhokje. Normaal gesproken mocht dit een lid van het stembureau zijn, maar in verband met de coronamaatregelen is dit niet toegestaan. Zij dienen dus zelf iemand mee te nemen. Analfabeten, kiezers die de Nederlandse taal niet (goed) machtig zijn en kiezers met een (licht) verstandelijke beperking mogen niet in het stemhokje worden geholpen.

Voor meer informatie, zie Wat is er geregeld voor kiezers met een beperking?