Als u door een persoonlijke noodsituatie niet meer in uw woning kunt blijven wonen, kunt u een urgentieverklaring aanvragen. Met deze verklaring krijgt u voorrang op andere woningzoekenden.

LET OP! U krijgt alleen in zeer uitzonderlijke situaties een urgentie.

Voorwaarden voor urgentie

  • U bent 18 jaar of ouder.
  • U woont op het moment van aanvraag in Brielle.
  • U heeft een eigen woonruimte. U kunt bewijzen dat u de huurder of eigenaar van de woning bent.
  • U heeft geen huurschuld. Als u een huurachterstand heeft waarvoor u een betalingsregeling heeft, kunt u wel urgentie aanvragen.
  • U heeft geen overlast veroorzaakt voor uw buren.
  • Het verzamelinkomen van uw huishouden(externe link) (zoals bekend bij de Belastingdienst) is niet hoger dan € 40.024,00 per jaar.
  • U heeft de Nederlandse nationaliteit of een wettelijke verblijfstatus. (dit geldt ook voor uw gezinsleden)  
  • De noodsituatie is niet uw schuld.
  • U kunt uw woonprobleem niet op een andere manier oplossen.

Op de website van Stichting Urgentiebepaling Woningzoekenden Rijnmond(externe link) staan de voorwaarden om in aanmerking te komen voor een urgentie duidelijk omschreven. Kijk hier eerst naar voordat u een aanvraag indient.

Aanvraag en kosten

U kunt een aanvraag voor een urgentie indienen bij de gemeente Brielle. Dit kost € 39,90 (in 2021). Dit bedrag moet u altijd betalen bij het indienden van een aanvraag. Ook wanneer blijkt dat u niet in aanmerking komt voor urgentie. Het is dus belangrijk dat u, voordat u een aanvraag indient, eerst goed kijkt of u wel in aanmerking komt voor urgentie.

Contact

Wanneer u urgentie wilt aanvragen, maakt u een afspraak met de afdeling voorzieningen van de gemeente Brielle. De afdeling voorzieningen kunt u telefonisch bereiken tussen 09.00 en 12.00 uur via 0181-47111 of via email wmo@brielle.nl.